Alojzów: OREW w telewizji, OREW na co dzień

W naszym OREW-ie w Alojzowie dzieje się dużo dobrego. Niedawno odwiedziła nas ekipa TVP 3 Lublin. Pani Anna Dąbrowska przygotowała z tego spotkania materiał, który można będzie obejrzeć 13 i 20 lutego o godz. 19:15 w programie „Włączeni i aktywni”.

Reklamy

 

 

A póki co,  skrót najważniejszych wydarzeń:


EKOLOGIA 

Za nami spotkanie mające na celu zwiększenie świadomości ekologicznej wychowanków OREW i uczestników WTZ. Zajęcia rozpoczęto odczytaniem listu nadanego przez zwierzęta i ptaki leśne. Następnie przedstawione zostały formy dokarmiania zwierząt. Uczestnicy spotkania mogli wykazać się posiadaną wiedzą, rozwiązując zagadki i odpowiadając na pytania typu prawda/fałsz. Nie zabrakło również wielozmysłowego poznawania tematu. Wychowankowie podczas zajęć angażowali wszystkie zmysły, co sprawiło im ogromną radość i satysfakcję. Przebieg spotkania dokumentujemy na zdjęciach poniżej.


METODA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO 

W doświadczeniach ruchowych nie ma żadnych elementów konkurencji, każdemu coś się udaje, każdy zostaje pochwalony i zachęcony do dalszych wysiłków. Wychowankowie skupiają uwagę, na tym, co robią i tym samym doświadczają satysfakcji z własnych dokonań. Ćwiczenia sprzyjają w rozwijaniu umiejętności nawiązywania kontaktu z drugą osobą i uczą współpracy w grupie. Metoda pozwala na użycie rekwizytów w czasie ćwiczeń. W naszym Ośrodku zdecydowaliśmy się na włączenie tunelu i chusty KLANZA. Proponowane zabawy to ćwiczenia rekreacyjno – ruchowe. Towarzyszy im śmiech, radość, spontaniczne działanie, a ich efektem jest wyraźnie odprężenie, relaks i otwarcie na twórcze pomysły. Chusta i tunel prowokuje wychowanków do zabawy. Szczególną zaletą jest to, że dostarczając doznań wzrokowych (intensywne kolory), dotykowych (dotknięcie materiału, powiew powietrza) i doznań ruchowych (dziecko może znajdować się na chuście, tunelu lub być nimi owinięte), wszechstronnie stymuluje rozwój dzieci. Dołączając do zabaw muzykę, wzbogacamy zajęcia o wrażenia dźwiękowe. 


W PORANNYM KRĘGU – ZIMA

Metoda Porannego Kręgu przypisuje każdej z pór roku inną symboliką. Tutaj kalendarz narzuca kolor, żywioł, smak, zapach, bodźce wzrokowe, słuchowe, wystrój sali- wszystko czym zamierzamy stymulować naszych wychowanków. Polisensoryczne pobudzanie zmysłów jest najlepszym sposobem przekazywania cennych informacji o tym, co nas otacza, a najlepszymi pomocami dydaktycznymi, są te zaczerpnięte z natury.

Zimą demonstrujemy kolor biały. Symbolizuje on biel śniegu, światło i uspokaja. Zimowym żywiołem jest woda. Pobudza aktywność ruchową i wokalizację. Woda szumi i pluska, łatwo poddaje się aktywności dziecka. Ten żywioł najsilniej polisensorycznie działa na zmysły, a przy okazji kształtuje doznania termiczne. Smak i węch pobudzamy miętą, a słuch trójkątem lub dzwonkami. Wystrój sali ma symbolizować zimę, co kształtuje doznania percepcji wzrokowej. Metoda Porannego Kręgu jest cenna ze względu na swoją formę – są to zajęcia grupowe, które umożliwiają kontakt z rówieśnikami. Dzieci mają też możliwość indywidualnego kontaktu z nauczycielem. Głównym celem tej metody jest jest budowanie u uczniów poczucia radości, bezpieczeństwa, a co za tym idzie, wzajemnego zaufania, komunikacji poprzez dostarczanie im określonej ilości i jakości bodźców sensorycznych pobudzających zmysły do działania.


DZIEŃ BABCI I DZIADKA 

Babcia z dziadkiem dziś swe święto mają

A wszystkie wnuczęta o Nich pamiętają

Bo kto, jak nie babcia, przytuli, pocieszy

Ma czas dla wnuczki, bo nigdzie nie śpieszy

Dziadek, mniej wylewny, ale serce ma złote

Pokaże jak z drewna coś wyczarować

I pochwali wnuka potem…

Kochani! Przede wszystkim dużo zdrówka

Niech nie dokucza ciśnienie, ani nie boli główka

Niech widzimy zawsze Wasze uśmiechnięte twarze

Które dobro nam niosą w darze….

Dziękujemy naszym babciom i dziadkom

Za troskę, serce i miłości tyle

Z nimi spędzamy najpiękniejsze chwile

I dziękujemy za rodziców

Którzy dla nas najlepsi na świecie…

Jesteście wszyscy wspaniali

Kochamy Was, czy to wiecie?…

Niech ten tort piękny i kolorowy przypomina o tej miłości

Niech przyniesie Wam wiele radości…

Nie zawsze usta potrafią powiedzieć, co by serce chciało

Wiemy, taki kawałek tortu za tę miłość, to trochę mało…

 

OREW w Alozjowie