Alojzów: Przedszkole w OREW-ie i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Mamy dobrą wiadomość! Już od września w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym w Alojzowie funkcjonować będzie przedszkole.

Reklamy

 

Mała grupa, indywidualna opieka specjalistów: oligofrenopedagoga, rehabilitanta, psychologa i logopedy to niewątpliwie nasze atuty.

Dodatkowo, będziemy kontynuować realizację zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Warunkiem przyjęcia na te zajęcia jest dostarczenie przez Rodziców lub opiekunów prawnych następujących dokumentów:

– opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju,

– wniosku o przyjęcie dziecka do zespołu WWR.

 

Szczegółowe informacje o procedurach przyjęcia i funkcjonowania placówki:

www.werbkowice.psouu.org.pl (zakładka OREW)

Telefon do sekretariatu OREW: (84) 627 41 96 – w godzinach 9.00-16.00.

 

Zapraszamy!

Zespół OREW-u