Ankieta dla mieszkańców gminy Dołhobyczów

W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem strategii rozwoju gminy Dołhobyczów na lata 2021-2027, władze gminy zwracają się do jej mieszkańców z prośbą o wypełnienie ankiety.

Reklamy

Ankieta ma na celu zapoznanie się z opinią mieszkańców na temat aktualnej sytuacji społeczno – gospodarczej, mocnych i słabych stron gminy oraz szans i zagrożeń związanych z jej funkcjonowaniem, a także ukazania potencjału dalszego rozwoju.

Wyniki ankietyzacji będą wykorzystane w procesie formułowania celów rozwoju i wyboru jego obszarów priorytetowych.

Władzom gminy zależy, aby mieszkańcy skorzystali z szansy i okazji wypowiedzenia się w tak ważnych zagadnieniach, jakimi są kierunki rozwoju i przedsięwzięcia planowane do realizacji na terenie gminy, służące całemu społeczeństwu. Chciałyby, aby strategia rozwoju gminy Dołhobyczów na kolejne lata była wspólnym dziełem, w którym każdy mieszkaniec ma swój udział i w którym odnajduje swoje potrzeby, a założone cele były systematycznie i skutecznie realizowane w perspektywie najbliższych lat.

Opinia mieszkańców jest niezwykle istotna z punktu widzenia realności i skuteczności przyjętych w dokumencie celów oraz zadań, mając tym samym duży wpływ na jakość ostatecznego opracowania.

Ankieta jest anonimowa, a wyniki będą prezentowane wyłącznie w formie zbiorczej. Informacje zbierane są wyłącznie w celach badawczych.

Ankietę należy wypełnić i dostarczyć do dnia 16 kwietnia 2021 r. do Urzędu Gminy Dołhobyczów, pokój nr 6, bądź przesłać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@dolhobyczow.pl

ANKIETA do pobrania »

(Urząd Gminy Dołhobyczów)


Zobacz też:

Gmina Dołhobyczów: Zatrzymano nielegalnych imigrantów oraz organizatora przerzutu

Gmina Dołhobyczów: Zatrzymano nielegalnych imigrantów oraz organizatora przerzutu

LubieHrubie na Instagramie