Apel Rady Powiatu w Hrubieszowie do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na sesji w dniu 30 grudnia 2020 roku, Rada Powiatu Hrubieszowskiego przyjęła „Apel do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie projektu ustawy o ochronie zwierząt”.

Reklamy

W jego treści Rada Powiatu w Hrubieszowie apeluje do Prezydenta RP o niepodpisywania ustawy w sprawie tzw. „Piątki dla zwierząt”.

Radny powiatowy Zdzisław Kosakowski na swoim blogu pisze o tym punkcie obrad:

Rada Powiatu w Hrubieszowie obradująca na sesji w dniu 30 grudnia 2020 r. przyjęła „Apel Rady Powiatu w Hrubieszowie do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” w sprawie niepodpisywania ustawy w sprawie tzw. „piątki Kaczyńskiego”, chociaż tak naprawdę nikt oficjalnie nie przyznał się do autorstwa tego projektu. Nie rekomendował go zarząd powiatu, nie rekomendowała go też żadna z komisji rady, a tym bardziej rada powiatu jak to zapisano w projekcie dokumentu.

Uwagę na fakt ten zwrócili niektórzy radni – nawet z koalicji – podnosząc w dyskusji, że w sytuacji tej najbardziej stosownym byłoby, aby dokument ten podpisali sami radni, ci którzy zgadzają się z jego zawartością.

Ostatecznie na wniosek radnego Kuropatwy oraz deklaracji przewodniczącego rady (radnego Michała Miściora przyp.red.), że to on podpisze się pod projektem apelu, za przyjęciem apelu zagłosowało 10 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu, a 2 radnych nie wzięło udziału w głosowaniu (rada liczy 19 radnych, obecnych na sali w trakcji głosowania było 14 radnych).

***

Reklamy
Oto treść przyjętego apelu:

Apel Rady Powiatu w Hrubieszowie do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Prezydencie,

Rada Powiatu w Hrubieszowie pragnie wyrazić najwyższe zaniepokojenie i sprzeciw wobec zmian jakie zamierza przeprowadzić partia rządząca i większość parlamentarna w ramach projektu ustawy o ochronie praw zwierząt zwanego „Piątką dla zwierząt”.

W środowisku wiejskim projekt ustawy wywołał uzasadnione oburzenie i obawę o utrzymanie miejsc pracy całych rodzin, które od pokoleń zajmują się rolnictwem. Tak zwana „Piątka dla zwierząt” została odebrana wśród rolników i ich rodzin jako akt oskarżenia wobec ich ciężkiej pracy, a przecież polscy gospodarze, najlepiej wiedzą jak dbać o swoje zwierzęta i jak poprawiać ich dobrostan. Czynią to od lat i nie potrzebują do tego pouczeń od polityków, którzy zazwyczaj nie mają pojęcia ile sił i czasu rolnicy wkładają codziennie w rozwój swoich gospodarstw i dobrostan hodowanych zwierząt.

Ponadto należy zwrócić uwagę, iż proponowane przepisy uderzają bezpośrednio w podstawowe wolności obywatelskie, ograniczając swobodę prowadzenia działalności gospodarczej, a w praktyce nakładając embargo na polskie rolnictwo. Szczególny niepokój w tym kontekście budzi fakt, iż rząd z dnia na dzień, bez konsultacji i odpowiedniego vacatio legis, chce wprowadzić zmiany, które szkodzą interesowi polskiej wsi, a z których zyski będą czerpać jedynie zagraniczne firmy. To one bowiem zyskają na haniebnym ataku na polskich hodowców i przejmą rynki zbytu zablokowane przez Prawo i Sprawiedliwość dla naszych rolników.

Niedopuszczalne jest wprowadzenie zakazu uboju rytualnego na eksport, gdzie dotychczas z ogólnego pogłowia wołowiny i drobiu przeznaczonego na ubój – to jest odpowiednio 40 i 60 procent naszego rynku. Należy, więc domniemywać, że co najmniej o tyle zmniejszy się rynek zbytu na te produkty. Sprzecznym z Konstytucją RP jest propozycja dająca uprawnienia organizacjom ekologicznym do samowolnej kontroli gospodarstw rolnych oraz domostw w zakresie przestrzegania dobrostanu posiadanych zwierząt oraz podejmowania decyzji o odebraniu zwierząt na zasadzie uznaniowości. Wprowadzenie tych jak i innych rozwiązań proponowanych w niniejszej ustawie są sprzeczne z interesem polskich rolników i polskiej wsi. Dlatego wsłuchując się w głosy naszych wyborców – mieszkańców wsi i rolników kategorycznie protestujemy przeciwko tym przepisom i apelujemy do Pana Prezydenta o zawetowanie tej sprzecznej z interesem polskiego rolnictwa – ustawy.

Panie Prezydencie! Został Pan wybrany na to zaszczytne stanowisko głównie głosami Polskiej Wsi, dlatego prosimy o opowiedzenie się po stronie polskich rolników i mieszkańców wsi.

Hrubieszów, grudzień 2020 r.

Rada Powiatu w Hrubieszowie


Zobacz też:

Gmina Horodło: Akcja pomocy dla pani Nataszy

Gmina Horodło: Akcja pomocy dla pani Nataszy – ZDJĘCIA


Kanał LUBIEHRUBIE poleca: