Artyści w Alojzowie! – ZDJĘCIA

W ostatni dzień września odbył się w Alojzowie „Jesienny Przegląd Twórczości Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną”.

Reklamy

29 września 2021 r. odbył się w Alojzowie  „Jesienny Przegląd Twórczości Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną”. Organizatorem wydarzenia było Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Werbkowicach.

W czasie Przeglądu prezentowany był dorobek artystyczny następujących placówek:

Warsztatu Terapii Zajęciowej w Alojzowie;

Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Alojzowie;

Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego „Lokomotywa” w Alojzowie.

Swoją obecnością Przegląd zaszczycili:

• Pani Aneta Karpiuk – Starosta Powiatu Hrubieszowskiego;

• Pani Wioletta Pietrusiewicz – reprezentująca Panią Martę Majewską – Burmistrza Miasta Hrubieszowa;

• Pan Tomasz Janiec – reprezentujący Pana Tomasza Zająca – Wójta Gminy Hrubieszów;

• Ks. Stanisław Kupczak – proboszcz Parafii rzymsko-katolickiej w Werbkowicach;

• Pan Paweł Walencik – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie;

• Pani Ewelina Sagadyn – pracownik PCPR w Hrubieszowie;

• Pani Elżbieta Waleczek – Zastępca Wójta Gminy Werbkowice;

• Pan Łukasz Wojtaluk – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Werbkowicach;

• Pani Ewa Wasiak – reprezentująca Panią Ilonę Puszek – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Hrubieszowie;

• Pani Jadwiga Stromkie – Przewodnicząca PSONI Koło w Zamościu;

• Pan Marian Kondrat – Kierownik WTZ przy PSONI Koło w Zamościu wraz z opiekunem i uczestnikami;

• Pani Dorota Mazur – Kierownik WTZ w Wolicy Brzozowej wraz opiekunem i uczestnikami;

• Delegacja wychowanków OREW przy PSONI Koło w Zamościu;

• Delegacja wychowanków OREW w Tomaszowie Lubelskim;

• Zarząd PSONI Koło w Werbkowicach z Przewodniczącą – Panią Haliną Szpuga i Wiceprzewodniczącą – Panią Martą Piotrowską-Lackowską wraz z członkami Komisji Rewizyjnej PSONI Koło w Werbkowicach;

• Wychowankowie i nauczyciele Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Alojzowie;

• Dzieci i nauczyciele Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego „Lokomotywa” w Alojzowie;

• Uczestnicy i pracownicy WTZ w Alojzowie.

Po przywitaniu gości przez Panią Halinę Szpuga – Przewodniczącą PSONI Koło w Werbkowicach oraz Panią Martę Piotrowską-Lackowską – Wiceprzewodniczącą PSONI Koło w Werbkowicach, nastąpiła prezentacja inscenizacji pt. „Walczyk jesienny” w wykonaniu wychowanków OREW i dzieci z Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego „Lokomotywa” w Alojzowie. Następnie zaprezentował się zespół warsztatowy „TAKT”, który wykonał dwa utwory: „Zacznij od Bacha” Zbigniewa Wodeckiego oraz „Dni, których nie znamy” Marka Grechuty. Natomiast uczestniczki WTZ recytowały piękne wiersze – Małgorzata Krzywonos wiersz Leopolda Staffa „Jesień”, natomiast Aleksandra Hejna utwór Tadeusza Karasiewicza „Barwy Jesieni”. Istotną częścią Przeglądu był wykład nt. „Arteterapia w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną” zaprezentowany przez Panią Dianę Duliban – instruktora terapii zajęciowej.

Na koniec Przeglądu wszyscy uczestnicy WTZ, wychowankowie OREW oraz dzieci z Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego „Lokomotywa” w Alojzowie zostali uhonorowani wielkimi brawami. W imieniu organizatora Przeglądu – PSONI Koło w Werbkowicach dyplomy wręczyli: Pani Aneta Karpiuk – Starosta Powiatu Hrubieszowskiego i Pan Paweł Walencik – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie. Upominki przygotowane dla uczestników wręczali: Pani Wioletta Pietrusiewicz – pracownik Urzędu Miasta Hrubieszów, Pani Elżbieta Waleczek – Zastępca Wójta Gminy Werbkowice, Pani Ewelina Sagadyn – pracownik PCPR w Hrubieszowie, Pan Łukasz Wojtaluk – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Werbkowicach i Pani Ewa Wasiak – pracownik Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Hrubieszowie.

Nie zapomniano również o upominkach dla naszych gości, które wręczyli uczestnicy WTZ w Alojzowie.

Uczestnikom Przeglądu zaprezentował się Pan Adam Szabat wraz z Teatrem Młyn w kameralnym recitalu, prezentując swoje najnowsze utwory.

Dzięki wsparciu finansowemu ze środków PFRON za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie możliwe było przygotowanie Przeglądu. „Jesienny Przegląd Twórczości Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną” jest doskonałą okazją do integracji środowiska oraz uczestnictwa osób z niepełnosprawnością intelektualną w życiu publicznym, społecznym, kulturalnym.

­

(Info fot: WTZ, Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Lokomotywa” i OREW w Alojzowie, UG Werbkowice)


Zobacz też:

Start kampanii cukrowniczej w Werbkowicach – ZDJĘCIA

Start kampanii cukrowniczej w Werbkowicach – ZDJĘCIA