Wójt Gminy Mircze informuje o podjęciu prac analitycznych dotyczących możliwości przyłączenia do sieci gazowej odbiorców z terenu miejscowości Mircze.

Reklamy

Władze gminy przeprowadziły wstępne rozmowy z Polską Spółką Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie, która podejmie prace planistyczne zmierzające do „zgazyfikowania” miejscowości Mircze.

Spółka zwraca się z prośbą o przekazywanie informacji, które pozwolą na przeprowadzenie rzetelnej analizy, dotyczącej przyłączenia do sieci gazowej.

Reklamy

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wypełnienia załączonej ankiety, którą można składać w Urzędzie Gminy lub pocztą elektroniczną.

Po otrzymaniu ankiet, Polska Spółka Gazownictwa dokona analizy technicznej i ekonomicznej przedsięwzięcia i na jej podstawie zostanie podjęta decyzja o możliwości rozpoczęcia inwestycji w Mirczu.


Materiały do pobrania:

Ankieta dla gospodarstw indywidualnych

Ankieta dla instytucji przedsiębiorstw


źródło: UG Mircze