Będzie nowa kanalizacja w Mirczu

Gmina Mircze otrzymała dofinansowanie na realizację budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mircze.

Reklamy

 

9 sierpnia 2019 roku, odbyło się uroczyste wręczenie umów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Projekty dotyczą budowy i modernizacji infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej.

W spotkaniu z Beneficjentami uczestniczyli: Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski  oraz Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego Michał Mulawa.

Wręczono 38 umów w ramach niniejszego projektu na łączną kwotę dofinasowania ze środków UE wynoszącą blisko 84 mln. złotych.

W ramach projektu Gmina Mircze otrzymała dofinansowanie na realizację inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mircze”.

Wartość inwestycji:

– całkowita wartość projektu wynosi: 2 141 972, 08 zł

– całkowite wydatki kwalifikowalne wynoszą: 1 593 320,62 zł

– dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie nie przekraczającej 1 354 322,51 zł., przy czym dofinansowanie w formie płatności ze środków europejskich nie może stanowić więcej, niż 85,00% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

 

(info i fot. UG Mircze)