29 maja 2024

Będzie przebudowa wodociągu w Nieledwi – ZDJĘCIA

Wyczekiwana od wielu lat inwestycja o ogromnym znaczeniu dla mieszkańców Nieledwi oraz części Zadębiec zostanie w końcu zrealizowana.

W dniu 26.02.2021 r. wójt gminy Trzeszczany Stanisław Czarnota, wraz ze skarbnikiem gminy Michaliną Kiecana, podpisali w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie umowę na dofinansowanie przebudowy wodociągu w Nieledwi.

Koszt inwestycji wyniesie 3 964 461,01 zł, a sama inwestycja została podzielona na dwa etapy. Zgodnie z zawartą umową pierwszy etap przewidziany jest do realizacji w 2021 roku, natomiast zakończenie drugiego etapu i całej inwestycji nastąpi w sierpniu przyszłego roku.

W ramach umowy, zgodnie z którą poziom dofinansowania wyniesie 63,63% kosztów kwalifikowalnych, będą wykonane między innymi:

– budynek hydroforni wraz ze stacja uzdatniania wody i jej ujęciem,

– zbiornik zewnętrzny na wodę,

– sieć wodociągowa o długości 4,109 km.

Inwestycja umożliwi wyeliminowanie notorycznych awarii wyeksploatowanej sieci wodociągowej i co się z tym wiąże – uciążliwych przerw w dostawach wody, pozwoli na zasilenie wodociągu wodą z własnego ujęcia, jak również zdecydowanie wpłynie na poprawę jej jakości.

Ponadto, gmina Trzeszczany jest na etapie opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji. Dokument ten jest niezbędny, aby możliwe było aplikowanie o środki zewnętrzne w najbliższej perspektywie finansowej. Jest to o tyle istotne, że dzięki tym środkom gmina planuje zrealizować tak bardzo oczekiwane przez mieszkańców inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

W najbliższych tygodniach ogłoszona zostanie procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy przebudowy wodociągu.

Przebudowa wodociągu w miejscowości Nieledew realizowana będzie w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.


(info i fot. UG w Trzeszczanach)


Zobacz też:

Termomodernizacja szkoły w Trzeszczanach zakończona – ZDJĘCIA

Termomodernizacja szkoły w Trzeszczanach zakończona – ZDJĘCIA


LubieHrubie na Twitterze