Będzie remont ośrodka kultury w Nieledwi

Gmina Trzeszczany przeprowadzi przebudowę i modernizację budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Nieledwi.

Reklamy

Pozyskane przez gminę środki z części Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”, przeznaczonej dla terenów po dawnych Państwowych Przedsiębiorstwach Gospodarki Rolnej, powinny wystarczyć na pokrycie ponad 90 procent kosztów.-

– Kilka miesięcy temu na części budynku w Nieledwi ugiął się dach, dlatego musieliśmy wyłączyć ją z użytkowania. Dzięki środkom z „Polskiego Ładu” wymienimy dach na całym obiekcie, a oprócz tego zmodernizujemy wnętrze budynku – zapowiada pełniący obowiązku wójta gminy Trzeszczany Paweł Lipski.

Reklamy

Z „Polskiego Ładu” samorząd pozyskał 980 tysięcy złotych, a wkład własny powinien wynieść 2 procent, ale gmina planuje przeznaczyć na ten cel większe środki i rozszerzyć zakres robót.

– Chcemy m.in. zaizolować posadzkę w dużej sali widowiskowej, wyremontować sanitariaty i odświeżyć ściany – wylicza Paweł Lipski.

Kosztorys planowanej inwestycji był przygotowany, ale teraz trzeba go rozszerzyć o prace modernizacyjne. Dokument ma być gotowy jeszcze w maju, a to pozwoli na ogłoszenie przetargu na wykonanie robót, które powinny się zakończyć do grudnia tego roku.


źródło: UG Trzeszczany, fot. arch. lubiehrubie


Zobacz też:

Trzeszczany:  Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

Trzeszczany:  Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego


Zerknij na Instagram →