Będzie wodociąg, nowe ujęcie i stacja uzdatniania wody w Nieledwi

Wniosek o dofinansowanie przebudowy ujęcia wody, stacji wodociągowej oraz przydomowej oczyszczalni ścieków w Nieledwi, złożony przez Gminę Trzeszczany, został wybrany do dofinasowania.

Reklamy

Koszt realizacji inwestycji wyniesie 3 964 461 zł, zaś sama inwestycja została podzielona na dwa etapy. Zgodnie z wnioskiem etap I przewidziany jest do wykonania
w 2021 roku natomiast zakończenie II etapu przewidziano na miesiąc sierpień 2022 r.

Inwestycja umożliwi wyeliminowanie notorycznych awarii sieci wodociągowej, pozwoli na zasilenie wodociągu wodą z własnego ujęcia, jak również wpłynie na poprawę jej jakości.

Reklamy

Projekt będzie realizowany w ramach unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.