Budżet powiatu hrubieszowskiego na rok 2020 uchwalony

Rada Powiatu uchwaliła 30 grudnia budżet Hrubieszowa na 2020 rok. Przyszłoroczny plan finansowy zakłada dochody na poziomie około 79 milionów złotych i wydatki w wysokości ponad 85 milionów.

Reklamy

 

Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Powiatu ustalono w kwocie 79 400 643,73 zł, a łączną kwotę planowanych wydatków budżetu określono na 85 109 464,73 zł.

Planowany deficyt w wysokości 5 708 821 zł. powiat zamierza pokryć z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu – 2 925 821,00 zł oraz kredytów i pożyczek w kwocie 2 783 000,00 zł.

 

Projekt budżetu powiatu hrubieszowskiego na rok 2020:

http://www.starostwo.hrubieszow.pl/dat/attach/2019-12/23016_druk5.pdf

 

***

 

Zgodnie z przyjętym zwyczajem ostatnia sesja w roku miała uroczysty charakter. Zaproszeni goście, a wśród nich: duchowieństwo, przedstawiciele samorządów z terenu Powiatu Hrubieszowskiego, służb mundurowych, kierownicy i dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierownicy urzędów i instytucji współpracujących z powiatem, składając sobie życzenia noworoczne tradycyjnie podzielili się opłatkiem.

Oprawę artystyczną zapewnił zespół „Lechici” pod kierownictwem Leszka Opały.

 

W trakcie obrad zostały wręczone nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe, uzyskane w okresie od 30 czerwca 2018r. do 30 czerwca 2019r.

Nagrodzeni:

1. Natalia Bobrowska – MKS „Unia” Hrubieszów; podnoszenie ciężarów.

2. Jakub Dziewiczkiewicz – MKS „Unia” Hrubieszów; podnoszenie ciężarów.

3. Diana Flak – MKS „Unia” Hrubieszów; podnoszenie ciężarów.

4. Natalia Górniak – MKS „Unia” Hrubieszów; podnoszenie ciężarów.

5. Julia Janiak – MKS „Unia” Hrubieszów; podnoszenie ciężarów.

6. Michał Kościuk – MKS „Unia” Hrubieszów; podnoszenie ciężarów.

7. Kinga Kwiatkowska – MKS „Unia” Hrubieszów; podnoszenie ciężarów.

8. Wiktoria Litwin – MKS „Unia” Hrubieszów; podnoszenie ciężarów.

9. Michał Puchala – MKS „Unia” Hrubieszów; podnoszenie ciężarów.


Przyznano również tytuł „Zasłużony dla Powiatu Hrubieszowskiego”, który otrzymali:

Dejer Kazimierz Jan – poeta, laureat wielu konkursów literackich na szczeblu ogólnopolskim, działacz społeczny i kulturalny, wieloletni dyrektor Szkoły Podstawowej w Hrebennem.

Opała Leszek – inicjator, założyciel oraz kierownik muzyczny zespołu wokalno-instrumentalnego „Lechici”. Laureat wielu festiwali piosenki religijnej, wojskowej.

 

 

źródło: własne, Starostwo Powiatowe, fot. lubiehrubie.pl