Budżet powiatu na 2015 rok przyjęty. Uroczysta Sesja Rady Powiatu za nami

Ostatnie spotkanie radnych powiatu w tym roku odbyło się 30 grudnia. W trakcie uroczystej sesji tradycyjnie podzielono się opłatkiem i złożono sobie życzenia noworoczne. W części „roboczej” sesji uchwalono budżet na rok 2015 oraz wygaszono mandaty dwóch radnych.

Reklamy

 

W spotkaniu uczestniczyliWójtowie gmin powiatu, Burmistrz Miasta Hrubieszowa, Radni Powiatu, Przewodniczący Rad Gmin, Naczelnicy Wydziałów Starostwa Powiatowego. W sesji wzięli udział również zaproszeni goście: Dyrektorzy Szkół, przedstawiciele służb mundurowych oraz instytucji powiatowych.

Zebranych powitał przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Barczuk, a następnie ks. dziekan Wiesław Oleszek skierował do wszystkich życzenia i odczytał fragment Ewangelii, po czym zgromadzeni odśpiewali kolędę i połamali się opłatkiem – symbolem zgody i pojednania. 

Po tradycyjnych życzeniach opłatkowych odbyła się robocza część sesji, w czasie której m.in: uchwalono budżet na kolejny 2015 rok. Uchwała budżetowa zakłada dochody powiatu hrubieszowskiego w wysokości 63 236 666 zł., wydatki zaś planowane są na 62 996 666 zł. Przewidywaną nadwyżkę budżetową w wysokości 240 tys. planuje się przeznaczyć na spłatę kredytu zaciągniętego na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół nr 2 w Hrubieszowie (Staszic).

W czasie sesji Rada Powiatu wygasiła również mandaty radych Jerzego Czerwa, pełniącego obowiązki kierownika Powiatowego Urzędu Pracy i Tomasza Zająca wybranego na Burmistrza Miasta Hrubieszowa. Miejsce pierwszego zajął WIncenty Sala, który złożył w czasie obrad ślubowanie, miejsce drugiego najprawdopodobniej zajmie Zbigniew Dolecki, ale nie ma jeszcze oficjalnej decyzji Komisarza Wyborczego w Zamościu w tej sprawie.