25 lutego 2024

Cukrownia Werbkowice – ZDJĘCIA

Cukrownia Werbkowice jest pierwszą cukrownią wybudowaną w Polsce po II wojnie światowej. Została uruchomiona 19 listopada 1963 roku.

Reklamy

Cukrownia Werbkowice jest położona w centrum najlepszych gleb w Polsce – słynnych z urodzajności czarnoziemów hrubieszowskich. W regionie plantacyjnym Cukrowni Werbkowice występuje największe w kraju natężenie promieniowania słonecznego, „koło zamachowe” stymulujące produkcję cukru w buraku cukrowym. To potężne, naturalne atuty, sprzyjające rozwojowi Cukrowni Werbkowice. O dynamicznym rozwoju zakładu zdecydowali ludzie. Dzięki współdziałaniu kierownictwa koncernu i zakładu, załogi i Plantatorów Oddział Cukrownia Werbkowice dynamicznie się rozwija i utrzymuje czołowe miejsce wśród najlepszych polskich cukrowni.

W tym roku minęło 58 lat od chwili wybudowania cukrowni w Werbkowicach, wchodzącej w skład Krajowej Spółki Cukrowej S.A. Została zbudowana w regionie bogatym w tradycje cukrownicze jak również w surowiec – buraki cukrowe. Pani Maryla Symczuk jest obecnie Dyrektorem Cukrowni Werbkowice. Cukrownia współpracuje z około 2200 Plantatorami.

Reklamy

Jako jedyny zakład w Krajowej Spółce Cukrowej S.A. Oddział Cukrownia Werbkowice produkuje, wg polskiej normy, cukier I kategorii. Jest on badany również pod kątem obecności mikroorganizmów przez uruchomione w 1998 roku, pierwsze w polskim cukrownictwie, laboratorium mikrobiologiczne.

Jako nowoczesny zakład produkujący cukier, odpowiada najwyższym normom europejskim, a jego odbiorcami są uznane firmy polskie i renomowane koncerny międzynarodowe.

Zarząd KSC S.A. konsekwentnie modernizuje fabrykę przeznaczając każdego roku na inwestycje dziesiątki milionów złotych, co świadczy jak ważnym elementem w strukturze koncernu Polski Cukier jest oddział Cukrownia Werbkowice.

W ostatnich latach w Oddziale KSC S.A. – Cukrowni Werbkowice zrealizowano wiele zadań inwestycyjnych.

Rozbudowa stacji ekstrakcji jest najistotniejszym i najkosztowniejszym elementem modernizacji Oddziału, w ramach zadania zamontowano ekstraktor wieżowy o nominale 10.000 ton/dobę. Realizacja zadania inwestycyjnego pozwoliła na ustabilizowanie procesu technologicznego, umożliwiła obniżenie zużycia ciepła w procesie technologicznym, zwiększenie wydajności cukru z buraków, a tym samym pozytywnie wpłyneła na obniżenie kosztów produkcji.

Wybudowano silos o pojemności 50.000 ton cukru, co znacząco zwiększyło pojemność magazynów własnych cukru.

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego zbudowano przeponową suszarkę taśmową o wydajności ok. 10,0 t/h. Konstrukcja suszarki taśmowej, wykorzystuje nadmiarowe ciepło wytworzone podczas procesu produkcyjnego. Celem realizacji zadania inwestycyjnego była zmiana technologii suszenia wysłodków buraczanych z bezpośredniego suszenia gazami spalinowymi pochodzącymi ze spalania węgla na suszenie powietrzem ogrzanym dzięki wykorzystaniu ciepła odpadowego powstającego podczas procesu produkcyjnego.

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego zbudowano nowy magazyn wysłodków suszonych brykietowanych. Przedsięwzięcie pozwoli na zmagazynowanie ok 10 000 ton wysłodków brykietowanych.

Celem realizacji zadania jest zapewnienie powierzchni do magazynowania suszonych wysłodków brykietowanych w Oddziale.

W ramach zadania inwestycyjnego zbudowano zbiorniki na sok gęsty wraz z towarzyszącymi instalacjami technologicznymi. Celem zadania inwestycyjnego jest odkładanie soku gęstego w ilości 60.000 m3 (ok. 44.000 ton cukru) dzięki czemu rozwiązany zostaje problem magazynowania cukru oraz magazynowania melasu, przy jednoczesnym zagwarantowaniu pewności ruchowej Oddziału oraz stabilizacji pracy produktowni.

Modernizacja gospodarki cieplnej – celem realizacji zadań było obniżenie zużycia ciepła wykorzystywanego do procesu technologicznego.

– Inwestycje w rozwój Krajowej Spółki Cukrowej pozwalają na zwiększanie kontraktacji buraka cukrowego u polskich rolników, co poprawia dochodowość produkcji rolnej w Polsce. Jako Spółka Skarbu Państwa zależy nam na rozwoju i stabilnych przychodach polskich gospodarstw rolnych. Wysoka jakość skupowanego surowca jest najlepszym dowodem na profesjonalizm polskich rolników – podsumowuje Prezes KSC. Jak dodaje prezes Kowa, stabilna kondycja firmy umożliwia podnoszenie ceny skupu za buraki: – Nasza sytuacja finansowa jest dobra na tyle, że mogliśmy podjąć decyzję o podwyższeniu ceny skupu surowca z dotychczasowych 26,29 euro za tonę do 28 euro przy polaryzacji 16% jeszcze w tej kampanii oraz 30 euro za tonę w kampanii 2022 r.

­

(info i fot. KSC S.A.)


Zobacz też:

Start kampanii cukrowniczej w Werbkowicach – ZDJĘCIA

Gmina Mircze: Uroczystości w Miętkiem – ZDJĘCIA

Gmina Mircze: Uroczystości w Miętkiem – ZDJĘCIA