Czerniczyn: Boże Narodzenie widziane oczami dziecka

19.12.2018 r. w Punkcie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej im. ks. Stanisława Staszica w Czerniczynie, rozstrzygnięto Gminny Konkurs Plastyczny „Boże Narodzenie widziane oczami dziecka”, pod patronatem Wójta Gminy Hrubieszów Pana Tomasza Zająca.

Reklamy

 

Do organizatora konkursu wpłynęło 25 prac z Punktów i Oddziałów Przedszkolnych w Obrowcu, Ślipczu, Cichobórzu, Mienianach, Szpikołosach i Czerniczynie. Celem naszego konkursu było m.in. rozbudzanie zdolności plastycznych dzieci, zachęcanie do alternatywnych form spędzania wolnego czasu, a także pogłębienie wiedzy na temat symboli związanych ze Świętami Bożego Narodzenia. Po obradach jury wybrało trzy najciekawsze prace: w I kategorii wiekowej (3-4 lata) i trzy w II kategorii (5-6 lat).

Pani dyrektor Bożena Nowosad powitała przybyłych gości i wręczyła wszystkim laureatom dyplomy i nagrody. Spotkanie zakończono słodkim poczęstunkiem dla dzieci, opiekunów i rodziców.

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie, a zwycięzcom gratulujemy.

 

Oto lista laureatów konkursu:


I kategoria:

I miejsce: Tomasz Bielecki, 3 lata – Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. ks. Stanisława Staszica w Czerniczynie;

II miejsce:  Zuzanna Gruszka, 4 lata – Punkt Przedszkolny w Obrowcu;

III miejsce: Antonina Zielińska, 3 lata – Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Ślipczu;

 

Wyróżnienia:

  • Aleksandra Martyniuk, 4 lata – Zamiejscowy Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II z siedzibą w Cichobórzu;
  • Antoni Rodziewicz, 3 lata -Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej
    im. ks. Stanisława Staszica w Czerniczynie;


II kategoria:

I miejsce: Hubert Flis, 6 lat  – Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Ślipczu;

II miejsce: Lena Sendecka, 6 lat – Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej
im. ks. Stanisława Staszica w Czerniczynie;

III miejsce: Nikola Filipczuk, 6 lat – Oddział Przedszkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej w Szpikołosach;


Wyróżnienia:

  • Kacper Łęczycki, 6 lat; Hanna Hojda, 5 lat – Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. ks. Stanisława Staszica w Czerniczynie;
  • Wiktoria Borusiewicz, 5 lat; Jakub Gularowski, 5 lat – Oddział Przedszkolny
    przy Publicznej Szkole Podstawowej w Szpikołosach;
  • Julia Korzeniowska, 5 lat – Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mienianach;

 

Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali nagrody pocieszenia.

Dziękujemy Wójtowi Gminy Hrubieszów Panu Tomaszowi Zającowi za objęcie konkursu patronatem i ufundowanie nagród.

 

tekst i fot. PP SP w Czerniczynie