Czerniczyn: Pożegnanie Księdza Piotra Kaweckiego i powitanie Księdza Macieja Nizio

Ksiądz Piotr Kawecki dotychczasowy proboszcz Parafii Św Jana Chrzciciela w Czerniczynie został mianowany proboszczem Parafii Św. Leonarda w Tyszowcach. W dniach 15 – 16 sierpnia parafianie pożegnają Księdza Piotra, 16 sierpnia we wtorek o godz. 11 Ks. Piotr odprawi ostatnią Mszę Świętą w Czerniczynie. Na miejsce Księdza Piotra przychodzi Ksiądz Maciej Nizio, dotychczasowy wikariusz Parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Moniatyczach.

Reklamy

 

Ksiądz Piotr Kawecki przybył do Parafii Czerniczyn w 2006 roku, wcześniej był wikariuszem w Parafii Św. Mikołaja w Hrubieszowie. Pracował w parafii 10 lat. Był wzorowym duszpasterzem Parafii Czerniczyn w sferze duchowej, jak i gospodarczej. Wykonał wiele ważnych inwestycji, dzięki którym kościół parafialny zmienił swoje oblicze, a także remont plebanii oraz prace na cmentarzu i przy kaplicy filialnej w Mienianach. Jest człowiekiem życzliwym, skromnym, otwartym na drugiego człowieka, uczciwym dla pracowników, jest wspaniałym kapłanem.

Nowy duszpasterz, Ks. Maciej Nizio, Święcenia Kapłańskie przyjął w 1999 roku. Pracował, jako wikariusz m.in. w Krasnobrodzie, Łukowej, a ostatnio we wcześniej wspomnianej Parafii Moniatycze. Jest również bardzo dobrym duszpasterzem, parafianie z Moniatycz wypowiadają się o nim pozytywnie. Wierzymy, że swoje doświadczenie duszpasterskie wykorzysta w piękny sposób, jako proboszcz Parafii Czerniczyn i będzie kontynuował dzieło Księdza Piotra. Uroczyste liturgiczne wprowadzenie ks. Macieja na proboszcza, będzie miało miejsce w niedzielę 21 sierpnia o godz 18 w kościele parafialnym w Czerniczynie.

Reklamy

Księdzu Piotrowi i Księdzu Maciejowi życzymy Błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej na progu nowych obowiązków duszpasterskich.

 

 

ŁM