Czerniczyn: To już 10 lat…

Już w najbliższą niedzielę 1 czerwca organista Parafii Czerniczyn Łukasz Machulski będzie świętował 10 lat posługi. Z tej racji w Kościele parafialnym p.w. Św Jana Chrzciciela o godz. 12-stej zostanie odprawiona Msza Święta w jego intencji, po której będzie miał miejsce koncert w jego wykonaniu oraz zespołu LECHICI z Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy z Hrubieszowa. Zespół będzie śpiewał także podczas Mszy Świętej na przemian z Łukaszem.

Reklamy

Łukasz Machulski jest absolwentem Społecznego Ogniska Muzycznego w Hrubieszowie oraz Salezjańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w Lutomiersku k. Łodzi.
 
W latach 1999 – 2000 był członkiem chóru młodzieżowego „Soli Deo” działającego przy Parafii Św Mikołaja, zasilając tenory. W 1999 roku za sprawą Tomasza Sobczuka, pełniącego wówczas funkcję organisty w Kaplicy Szpitalnej, zafascynował się pięknem muzyki liturgicznej. W lutym 2000 roku rozpoczął amatorską  posługę w tej przyszpitalnej świątyni zastępując Tomasza, który został organistą w Parafii Teratyn.
 
Z biegiem czasu posługa ta wydała owoc w postaci złożenia papierów w szkole salezjańskiej w Lutomiersku (informacje o szkole znależli w jednej z katolickich gazet rodzice) i 1 września 2000 roku rozpoczął tam naukę, jednocześnie kończąc edukację w Szkole Rolniczej, do której przez rok uczęszczał.
 
W trakcie edukacji w Lutomiersku, przyjeżdzając w dni wolne do Hrubieszowa, odbywał praktyki w hrubieszowskich kościołach, zastępując miejscowych organistów – m.in. w powstałej w 2001 roku Parafii Św. Stanisława Kostki Ojców Bernardynów, gdzie rok póżniej powstało Sanktuarium Matki Bożej Sokalskiej. I w tym Świętym Miejscu po ukończeniu szkoły 1 czerwca 2004 roku podjął pierwszą zawodową pracę.
 
W Sanktuarium pracował do listopada 2008 roku, następnie na rok przeniósł się do Chełma, gdzie posługiwał w Kościele Przenajświętszej Trójcy na Osiedlu Gwarek.
 
1 stycznia 2010 roku objął stanowisko organisty w Parafii Św Jana Chrzciela w Czerniczynie i posługa ta trwa aż do dnia dzisiejszego.
 
Mimo obowiązków w parafii, chętnie uświetnia na zamówienie różne uroczystości kościelne, w grę wchodzą również zastępstwa.
 
Od 2005 roku jest członkiem Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego i bierze czynny udział w sesjach i spotkaniach organizowanych przez tę zasłużoną dla miasta i regionu instytucję. Współpracuje z Oddziałem NSZZ „Solidarność” i środowiskami patriotycznymi, gdzie także się udziela.
 
Posiada stronę internetową – oto jej adres:
 
 
Jeszcze raz gorąco wszystkich zapraszam na moją uroczystość i życzę wielu przeżyć duchowych i artystycznych.
 
Łukasz Machulski