Czerniczyn: Współpraca organizacji pozarządowych z biblioteką

18.03.2014 w Bibliotece Publicznej w Czerniczynie odbyło się partnerskie spotkanie badawcze „Współpraca organizacji pozarządowych z biblioteką”.

Reklamy

W spotkaniu  udział wzięli:  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czerniczynie Bożena Nowosad, Radny Rady Gminy Hrubieszów Mirosław Knap, Prezes OSP w Czerniczynie Sławomir Paluch, Przewodnicząca KGW w Czerniczynie Henryka Pakos i zastępca przewodniczącej KGW Helena Makowiec Dyrektor GOK Wołajowice Danuta Kloc, spotkanie zainicjowała i prowadziła bibliotekarka Malwina Filańska-Marcych.

Celem spotkania było rozwinięcie funkcjonującej w środowisku lokalnym współpracy partnerskiej z udziałem biblioteki oraz nawiązanie relacji z przedstawicielami lokalnych instytucji. Spotkanie przebiegało w miłej i przyjaznej atmosferze wzajemnego zrozumienia. Omówiono dotychczasową współpracę, zaplanowano nowe działania i przedsięwzięcia oraz nowe aktywności na rzecz mieszkańców. Partnerzy zaproponowali nowe propozycje wynikające z potrzeb społecznych. Dotychczasowa współpraca jest zadowalająca i w przyszłości będzie się rozwijać.

Reklamy


Malwina Filańska-Marcych