4 grudnia 2023

Czy będzie żółty lub czerwony powiat hrubieszowski?

Mimo, że wciąż nie ma podstaw, by na Lubelszczyźnie ogłosić „żółte” lub „czerwone” powiaty, wojewoda lubelski Lech Sprawka m.in. w powiecie hrubieszowskim polecił zwiększenie kontroli dotyczących przestrzegania wprowadzonych obostrzeń.

Reklamy

Mimo, że wciąż rośnie w naszym regionie liczna zakażeń koronawirusem, wciąż nie ma podstaw, by na Lubelszczyźnie ogłosić „żółte” lub „czerwone” powiaty.

Jeżeli w niektórych powiatach nie dojdzie do ustabilizowania się ognisk i liczba osób zakażonych będzie przekraczać liczbę ozdrowieńców, to taki wariant jest możliwy – mówi w wypowiedzi dla Dziennika Wschodniego wojewoda lubelski Lech Sprawka. – Taka sytuacja może mieć miejsce przede wszystkim w powiecie bialskim oraz – w mniejszym stopniu – w opolskim i hrubieszowskim. To są te powiaty, gdzie niebezpieczeństwo jest największe. I to tam poleciłem zwiększenie kontroli dotyczących przestrzegania wprowadzonych obostrzeń.

Reklamy

***

Na temat nowych regulacji prawnych i zasad postępowania w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, aktualnej sytuacji epizootycznej związanej z ASF, a także działań podjętych przez państwową straż pożarną w związku z frontem burzowym, który przeszedł ostatnio nad terenem województwa lubelskiego, rozmawiali uczestnicy posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które odbyło się w poniedziałek, w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie.
W spotkaniu wzięli udział: wojewoda lubelski Lech Sprawka, wicewojewodowie Robert Gmitruczuk i Bolesław Gzik, lubelski państwowy wojewódzki inspektor sanitarny Maria Jolanta Korniszuk, lubelski wojewódzki lekarz weterynarii Paweł Piotrowski, a także przedstawiciele służb mundurowych, inspekcji i straży oraz dyrektorzy wydziałów LUW w Lublinie na czele z dyrektorem generalnym Agatą Grulą.
W związku ze wzrastająca liczbą zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 na terenie województwa lubelskiego, wojewoda lubelski podjął decyzję o intensyfikacji kontroli przeprowadzanych przez pracowników państwowej inspekcji sanitarnej oraz funkcjonariuszy Policji, w zakresie przestrzegania ograniczeń, które aktualnie obowiązują w Polsce.

– Dotychczas, kiedy mówiłem o potrzebie stosowania się do tych ograniczeń, najczęściej używałem jako argumentu konieczności zabezpieczenia osób z grupy największego ryzyka przed zakażeniem, ponieważ grozi im cięższymi objawami, a nawet niekiedy śmiercią. Teraz zwracam uwagę na aspekt gospodarczy, ekonomiczny. Najwięcej osób zakażonych jest w przedziale wieku 24-49 lat, czyli są to osoby w wieku produkcyjnym. Ich zakażenie lub objęcie kwarantanną jest równoznaczne z wyłączenia ich z aktywności zawodowej na co najmniej dwa tygodnie. Jestem zdumiony, kiedy część przedsiębiorców protestuje przeciw ograniczeniom w postaci noszenia maseczek w przestrzeniach zamkniętych, co przecież nie ogranicza prowadzenia przez firmę działalności gospodarczej, ale zabezpiecza przed absencją pracowników w przypadku zakażenia. Dlatego w interesie nie tylko ochrony tej najsłabszej grupy, ale także naszego interesu ekonomicznego, jest solidarne przestrzeganie obowiązujących obostrzeń – podkreślił wojewoda Lech Sprawka.

– Niepokoi nas dość dynamiczny wzrost liczby osób zakażonych COVID-19 oraz ogniska zakażeń aktualnie występujące na terenie województwa lubelskiego – mówiła Maria Jolanta Korniszuk lubelski państwowy wojewódzki inspektor sanitarny, analizując sytuację epidemiczną na terenie województwa lubelskiego. Jednocześnie wyraziła przekonanie, że dzięki licznym działaniom realizowanym przez państwową inspekcję sanitarną wspólnie z innymi podmiotami, zostanie opanowany dalszy rozwój zakażeń i w naszym regionie nie zostaną wyznaczone strefy żółte i czerwone. Maria Jolanta Korniszuk podjęła także temat regulacji prawnych i zasad postępowania w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, wyrażonych m.in. w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Temat aktualnej sytuacji epizootycznej związanej z chorobą Afrykańskiego Pomoru Świń, omówiony przez lubelskiego wojewódzkiego lekarza weterynarii Pawła Piotrowskiego, będzie kontynuowany podczas odrębnego posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, jakie odbędzie się w dniu 11 sierpnia br. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie.


źródło i fot. LUW, źródło: dziennikwschodni.pl