23 września 2023

Danuta Muzyczka: Interpelacja w sprawie płatnych artykułów i audycji radiowych – ZDJĘCIA

Radna powiatowa Danuta Muzyczka złożyła do starosty hrubieszowskiego interpelację, w której w imieniu mieszkańców pyta o wysokość środków wydanych przez powiat na płatne artykuły i audycje radiowe.

Reklamy

Danuta Muzyczka:

– W związku z tym, że ostatnio w lokalnych mediach bardzo często pojawiały się płatne artykuły i audycje radiowe, podpisywane, jako Starostwo – mieszkańcy powiatu hrubieszowskiego pytają, jaka kwota została wydana z ich podatków i czemu to miało służyć.

Reklamy

Na prośbę mieszkańców powiatu hrubieszowskiego, w dniu dzisiejszym napisałam interpelację w tym temacie, na którą powinnam dostać odpowiedź w ciągu dwóch tygodni.

­

Reklamy

Oto treść interpelacji:

Do Starosty Powiatu Hrubieszowskiego pani Anety
Karpiuk, za pośrednictwem pana Przewodniczącego Powiatu
Hrubieszowskiego pana Józefa Kuropatwy.

W związku z częstymi zapytaniami mieszkańców powiatu hrubieszowskiego, proszę o informację w jakiej wysokości zostały wydane środki budżetu powiatu hrubieszowskiego, na płatne artykuły i płatne audycje radiowe w roku 2019,2020 i 2021, z dołączeniem wszystkich zapłaconych faktur przez Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie.
I krótka informacja, czy te płatne artykuły i audycje radiowe służyły dla dobra mieszkańców powiatu hrubieszowskiego.

Z poważaniem

Danuta Muzyczka
Radna Powiatu Hrubieszowskiego

***

Most przy ulicy Kopernika w Werbkowicach

Jest też dobra wiadomość dla mieszkańców Werbkowic i wszystkich uczestników drogi powiatowej.

Powiat hrubieszowski dostał ze ŚRODKÓW REZERWY SUBWENCJI OGÓLNEJ w roku 2021, kwotę 865,8 tysięcy na przebudowę mostu drogowego przez rzekę Huczwę w ciągu drogi powiatowej nr 3422L
Bormańce – Terebiniec – Werbkowice w miejscowości Werbkowice w km 3+655,00.3+655,00.
Kosztorys inwestycji opiewa na kwotę 1 830 655,39 zł.

Powiat hrubieszowski na tę inwestycję musi przeznaczyć z własnych środków około 1 miliona złotych. Zakończenie robót przewidziane jest w czwartym kwartale 2021 roku.

Ten most przy ulicy Kopernika w Werbkowicach, już od wielu lat stwarza zagrożenie dla uczestników drogi powiatowej nr 3422L

Wspólnie z mieszkańcami ulicy Kopernika pisaliśmy do Starosty petycje i interpelacje w sprawie budowy chodnika, biorąc pod uwagę fakt że drogą powiatową nr 3422L, do Szkoły Podstawowej w Werbkowicach przemieszczają się dzieci a ruch w godzinach szczytu jest bardzo wzmożony.

Jednak dostaliśmy odpowiedź, że będzie to możliwe w przyszłości, ale wspólnie z partycypacją Gminy Werbkowice – nadzieja umiera ostatnia…

Danuta Muzyczka

(fot. DM)


Zobacz też:

Zapraszamy na kiermasz do Werbkowic – niech wybuchnie „bomba dobroci” dla Frania – ZDJĘCIA

Zapraszamy na kiermasz do Werbkowic – niech wybuchnie „bomba dobroci” dla Frania – ZDJĘCIA


LubieHrubie na Instagramie