Dni Werbkowic: Wizyta delegacji z Ukrainy na międzynarodowej konferencji

4 lipca 2015 r. na terenach zielonych IUNG w Werbkowicach rozpoczęły się Dni Werbkowic – Dzień Cukrownika.

Reklamy

Przed oficjalnym rozpoczęciem odbyła się międzynarodowa konferencja realizowana w ramach projektu pt. „Wspólna promocja możliwości turystycznych, etnicznych i kulturalnych miasta Ugniw( Ukraina) i Gminy Werbkowice (Polska) na międzynarodowym rynku turystycznym. „

Podczas spotkania odbyła się prezentacja walorów turystycznych gminy Werbkowice i degustacja potraw z Polski i Ukrainy, przygotowanych przez uczestników projektu.  

W konferencji wzięła udział delegacja z ukraińskiego miasta Ugniw ( Uchnów) i młodzież ze Lwowa.

O godzinie 19.00 oficjalnie otwarto Dni Werbkowic. Gwiazdą pierwszego dnia imprezy był zespół Masters.