Do 45 tys. dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej

W ramach projektu 60 osób uzyska bezzwrotne dofinansowanie, łącznie aż do 45 100 zł na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Reklamy

Polska Fundacja Ośrodków  Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie w partnerstwie z Fundacją Centrum Rozwiązań Biznesowych z siedzibą w Lublinie rozpoczęła rekrutację do projektu „Od biznesu do sukcesu”.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9. Rynek Pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.

Projekt skierowany jest do osób fizycznych:

  • w wieku 30 lat i więcej,
  • z terenu wybranych powiatów województwa lubelskiego:  bialski, m. Biała Podlaska, biłgorajski, hrubieszowski, janowski, krasnostawski, lubartowski, lubelski, m. Lublin, łęczyński, parczewski, radzyński, świdnicki, tomaszowski, włodawski, zamojski, m. Zamość,
  • zamierzających rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

W ramach projektu 60 osób uzyska bezzwrotne dofinansowanie, łącznie aż do 45 100 zł na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Szczegóły dotyczące projektu: https://www.oic.lublin.pl/projekty-ue/projekty-krajowe/projekty-w-realizacji/od-biznesu-do-sukcesu/

­

(info: UG Hrubieszów / OIC Poland, fot. arch. lubiehrubie.pl)


LubieHrubie na Instagramie