13 lipca 2024

Dobiegła końca remont drogi Werbkowice – Malice – ZDJĘCIA

Dobiegła końca kolejna inwestycja drogowa realizowana przez Powiat Hrubieszowski. Zakończono prace remontowe na drodze powiatowej Werbkowice – Tyszowce, na odcinku Werbkowice – Malice.

Reklamy

Zmodernizowano odcinek o długości 3,371 km.

W ramach projektu przeprowadzono szereg robót w celu poprawy bezpieczeństwa oraz stanu infrastruktury drogowej:

Reklamy

– zlikwidowano sfalowania podłużne i poprzeczne poprzez frezowanie,

– wykonano nawierzchnię poprzez warstwy profilująco-wzmacniającej,

Reklamy

– powstały nowe przejścia dla pieszych oraz urządzenia zabezpieczające w postaci barier energochłonnych,

– wyremontowano chodnik poprzez wymianę nawierzchni i krawężnika,

– wymieniono na nowe, a także uzupełniono oznakowania pionowe i poziome,

– zabezpieczono krawędź jezdni poprzez wzmocnienie kruszywem łamanym istniejących zjazdów gospodarczych do posesji oraz zjazdów zbiorczych,

– wyeksploatowane ścianki czołowe przepustów drogowych zostały wyremontowane oraz oczyszczone z namułu,

– wykonano pobocza poprzez plantowanie lub uzupełnienie wraz ze wzmocnieniem poprzez obsianie trawą,

– istniejące rowy drogowe poddano renowacji wraz z oczyszczeniem zakrzaczeń dna.

Całkowity koszt modernizacji wyniósł 1 200 000,10 zł. Powiat Hrubieszowski, w ramach dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych, pozyskał na to zadanie kwotę 840 000 zł. Gmina Werbkowice udzieliła wsparcia w ramach zapewnienia wkładu własnego w wysokości 120 730 zł.

­

info i fot. Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie


Zobacz też:

Trwają remonty dróg powiatowych