Dodatkowe środki dla przedsiębiorców z powiatu hrubieszowskiego

Kwota dodatkowych środków na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie zapobiegania, przeciwdziałania oraz zwalczania COVID-19 w 2020 roku została zwiększona do 2 130 000 zł.

Reklamy

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, w dniu 5.06.2020 r. poinformował, że w związku z uruchomieniem nowych zadań ukierunkowanych na zapobieganie, przeciwdziałanie oraz zwalczanie COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanymi nimi sytuacjami kryzysowymi, do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wpłynęła rewizja zapotrzebowania na dodatkowe środki, celem przeznaczenia ich na te zadania.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, kwota dodatkowych środków na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie zadań z tego zakresu w 2020 roku została zwiększona do 2 130 000 zł, natomiast w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – pozostanie w kwocie 200 000 zł.

 

info: Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie