Dofinansowania do remontu dróg w gminie Hrubieszów przyznane

Gmina Hrubieszów otrzymała dofinansowania dla przebudowy dwóch dróg gminnych – w miejscowościach Dąbrowa i Kułakowice Trzecie. Całkowita wartość obu inwestycji wyniosła łącznie 1 mln 200 tys. zł.

Reklamy

 

Gmina Hrubieszów otrzymała informacje o zleceniu płatności kwot dofinansowania dla dwóch projektów, zrealizowanych w bieżącym roku.

Projekty pt.: „Przebudowa drogi gminnej nr 111098 L w m. Dąbrowa” i „Przebudowa drogi gminnej nr 111080 L w m. Kułakowice Trzecie” zostały zrealizowane przy dofinansowaniu na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Umowy o przyznaniu dofinansowania pomocy zostały zawarte w dniu 30 czerwca 2016 r., a realizacja robót budowlanych zakończyła się przed 30 czerwca 2017 r. w Dąbrowie i przed 31 lipca 2017 r. w Kułakowicach Trzecich.

Całkowita wartość obu inwestycji wyniosła łącznie 1 mln 200 tys. zł. Po przeprowadzeniu kontroli prawidłowości realizacji operacji Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego zlecił Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa płatność na rzecz Gminy Hrubieszów w łącznej kwocie 746.955,00 zł.

 

źródło: UG Hrubieszów