Dołhobyczów: Andrzejkowe spotkanie z folklorem

„Andrzejkowe spotkanie z folklorem” – takie hasło przyświecało spotkaniu jakie odbyło się w ostatnią sobotę listopada w Przygranicznym Centrum Kultury i Rekreacji w Dołhobyczowie.

Reklamy

 

Spotkanie rozpoczęto od wystąpienia Wójta Gminy Dołhobyczów Pana Grzegorza Drewnika, który podziękował Zespołom Śpiewaczym z terenu gminy, delegacjom poszczególnych sołectw oraz organizacjom pozarządowym za społeczną działalność, zaangażowanie i pracę na rzecz społeczności lokalnej.

Do życzeń dołączone były pamiątkowe dyplomy oraz upominki. Również w imieniu Starosty Pana Józefa Kuropatwy podziękowania wszystkim Zespołom, jak też nagrody pieniężne przekazał Pan Paweł Kłosiński – podkreślając duży trud włożony we współpracę i całokształt inicjatyw podejmowanych na rzecz rozwoju Gminy i Powiatu.

Po części oficjalnej, jak przystało na wieczór andrzejkowy były wspólne tańce, do których przygrywała niezawodna kapela Moch-Band. Niewątpliwie wydarzenie to wpisze się na stałe do kalendarza imprez kulturalnych Gminy Dołhobyczów.

Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji w Dołhobyczowie składa serdeczne podziękowania wszystkim którzy włączyli się w organizację i udział w przedsięwzięciu: wspierającemu finansowo Powiatowi Hrubieszowskiemu, Gminie Dołhobyczów, Zespołom Śpiewaczym, Przedstawicielom poszczególnych Sołectw, oraz wszystkim zaproszonym Gościom.

Organizatorzy ,,Andrzejowych spotkań z folklorem” – Wójt Gminy Dołhobyczów oraz Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji mają nadzieję, że na kolejne spotkanie zaprosimy Państwa za rok.

 

źródło i fot. PCKiR