Dołhobyczów: Będzie kompleks boisk przy szkole podstawowej

Gmina Dołhobyczów otrzymała dofinansowanie w wysokości 2 718 275 zł na budowę kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Dołhobyczowie.

Reklamy

Gmina Dołhobyczów otrzymała dofinansowanie w wysokości 2 718 275 zł w ramach III edycji Programu Inwestycji Strategicznych – PGR, na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Dołhobyczowie”, w ramach której oprócz szkolnej infrastruktury sportowej wykonane zostanie także odwodnienie terenu.

Zakres prac obejmie:

Reklamy

– budowę: okrężnej bieżni dwutorowej o dł. 200m, bieżni prostej czterotorowej o dł. 60m, skoczni do skoku w dal, boiska wielofunkcyjnego do gry w koszykówkę, siatkówkę, tenis ziemny i badminton; boiska wielofunkcyjnego do gry w piłkę ręczną, piłkochwytów;

– rozbiórkę istniejącego ogrodzenia oraz budowę nowego ogrodzenia o wys. 1,80 wraz z bramą;

– odwodnienie urządzeń sportowych (bieżnia, boiska wielofunkcyjne) wraz z budową zbiornika szczelnego na wody deszczowe, które mają mieć zastosowanie w podlewaniu terenów zielonych.

Zamontowane zostanie również oświetlenie i monitoring terenu.

Na terenie inwestycji, oprócz budynku szkoły i ciągów komunikacyjnych, znajduje się plac zabaw, który inwestor planuje zdemontować i zamontować w nowym miejscu na terenie szkoły.

Łączna kwota dotacji wyniesie 2 718 275 zł, co stanowi 98% kosztów planowanej inwestycji. Pozostałe 2% pochodzić będzie ze środków własnych gminy.

­

(źródło: UG Dołhobyczów, fot. arch. lubiehrubie)


Zobacz też:

Zawody Wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Dołhobyczów [ZDJĘCIA]

Zawody Wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Dołhobyczów [ZDJĘCIA]