Dołhobyczów: Dożynki 2016

Jednym z najpiękniejszych, a zarazem największych świąt rolnika są dożynki. Symbol zakończenia pracy i trudu rolnika. W Dołhobyczowie odbyły się one 28 sierpnia 2016 r.

Reklamy

 

„…Plon niesiemy plon, urodzajny plon,
Żeby chleba było więcej, żeby radość, żeby szczęście
Weszły w każdy dom, plon niesiemy plon…”

 

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Św., w trakcie której dziękowano za tegoroczne plony, poświęcono przepiękne wieńce dożynkowe i złożono dary ołtarza. Homilię wygłosił Ks. Dziekan Krzysztof Soliło, podkreślając wagę wielkiego trudu, z jakim spotyka się każda osoba ciężko pracująca na roli. Zaznaczył, że nie można w tych tak parcownitych chwilach zapomnieć o Bogu, bez którego cała ta praca straciłaby sens.

Po zakończonej Mszy Św. Korowód dożynkowy przemaszerował na boisko sportowe, gdzie Starostowie dożynek – Pani Ewa Partyka z Hulcza i Pan Michał Szczepański z Oszczowa – przekazali na ręce Wójta Gminy Dołhobyczów Pana Grzegorza Drewnika bochen chleba.

W naszym kraju chleb to szczególny symbol – urodzaju i dostatku, szacunku i oddania. To nieodłączny element polskiej gościnności i dzielenia się z drugim człowiekiem. To też chleb dożynkowy oraz korowaj, ofiarowany przez gości z Ukrainy, został podzielony pomiędzy wszystkich uczestników Święta, zgodnie ze staropolską tradycją.

Pan Wójt w swoim wystąpieniu podziękował rolnikom za ciężką codzienną pracę, za wysiłek włożony w zbiór plonów i piękne wieńce dożynkowe, podkreślając, że dożynki są jednym z najpiękniejszych dni w roku dla każdego rolnika. To święto radości i odpoczynku po ciężkiej pracy, jak również zadowolenia z dobrze wypełnionych obowiązków.

Część artystyczną Gminnych dożynek w Dołhobyczowie rozpoczęto polonezem i obrzędem dożynkowym pt. „Kto we żniwa nie próżnował…”. Następnie na scenie zaprezentowały się zespoły:
– zespoły śpiewacze z terenu gminy ( „Wrzos”, „Nadbużanki” i „Kresowianki”)
– zespół wokalno – instrumentalny „AVE” z Ukrainy
– zespół „Acustik”
– zespół wokalno – taneczny „Tamburino”
– Scena Juno
Gwiazdą wieczoru był zespół „Verdis”

 Podczas uroczystości dożynkowych został rozstrzygnięty Konkurs na Wieniec Dożynkowy. 

 Wieniec był zawsze najważniejszym elementem dożynek. Wiły go kobiety z kłosów zbóż. Musiały być w nim także kwiaty, jagody, dorodne jabłka i kiście jarzębiny. Przybierano go jeszcze kolorowymi wstążkami. Miał zwykle kształt piramidy lub korony.

Komisja w składzie:
– Zofia Rosołowska
– Krystyna Sydorowicz
– Monika Ożga

po obejrzeniu i wnikliwej ocenie 16 wieńców zgłoszonych do konkursu postanowiła przyznać następujące nagrody:
I miejsce – KGW Gołębie
II miejsce – Sołectwo Oszczów
III miejsce – KGW Żabcze

Wszystkie wieńce były misternie wykonane i cieszyły oczy mieszkańców oraz gości.

Dziękujemy wszystkim delegacjom wieńcowym za wkład pracy włożony w przygotowanie wieńców oraz za podtrzymywanie i kultywowanie ludowych tradycji dożynkowych.

Sponsorem nagród w konkursie był Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie i Gmina Dołhobyczów.

Atrakcjami dodatkowymi w czasie imprezy były: darmowa grochówka ufundowana przez Gminę Dołhobyczów, darmowe zjeżdżalnie dla dzieci zasponsorowane przez Firmę JAGRA A I J KĘDZIERA, Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie, Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji w Dołhobyczowie, kącik animacyjny dla dzieci, wystawa płodów rolnych z ODR w Hrubieszowie, stoisko WTZ w Oszczowie, stoisko gastronomiczne Certyfikat w Hrubieszowie, ogródek piwny.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu dożynek, a w szczególności: Sponsorom i Partnerom uroczystości – Gminie Dołhobyczów, Starostwu Powiatowemu w Hrubieszowie, Bankowi Spółdzielczemu w Dołhobyczowie, Firmie JAGRA A I J KĘDZIERA, Parafii rzymsko – katolickiej w Dołhobyczowie oraz następującym osobom: Dorocie Polak, Karolinie Górnik, Ewie Kiryk, Stanisławie Lipskiej, Jackowi Koperze, Pani Róży Skiba – Radnej Gminy Dołhobyczów, Panu Alfredowi Kulikowskiemu – Przewodniczącemu Rady Gminy Dołhobyczów oraz Starostom Dożynek Pani Ewie Partyka oraz Panu Michałowi Szczepańskiemu.

 

 

„To co pługiem zaorzesz, to co ręką zasiejesz,
Właśnie w twoją ojczyznę, właśnie w twoją nadzieję,
         To co zbierzesz we żniwa, co wymłócisz w mozole,
         Będzie pieśnią skowronka, będzie śladem na czole,
To co dzielić potrafisz, mnożyć się będzie w pocie,
I rozdzwoni się w sercu, w błękicie i w złocie.”


Zdjęcia:

http://www.dolhobyczow.pl/asp/pl_start.asp?ref=1&typ=13&sub=8&menu=10&dzialy=10&akcja=artykul&artykul=2140

 


Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji w Dołhobyczowie

źródło i fot. UG Dołhobyczów