Dołhobyczów: Jest wykonawca modernizacji budynku Ośrodka Zdrowia

Gmina Dołhobyczów wybrała wykonawcę prac remontowych budynku Ośrodka Zdrowia.

Reklamy

W drodze przetargu nieograniczonego, do przeprowadzenia modernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Dołhobyczowie wybrana została firma z Tyszowiec, która zaoferowała cenę 298 790,48 zł brutto i 48 miesięczną gwarancję. W postępowaniu wpłynęła 1 oferta.

Zakres prac obejmie m.in. roboty rozbiórkowe, remont schodów i cokołu, termomodernizację dachu i elewacji, a także zagospodarowanie terenu wokół budynku.

Reklamy