Dołhobyczów: Krople Nocy – tomik poezji autorstwa st. chor. SG Pawła Nowickiego

Wieczór poetycki, a w nim wiersze z najnowszego tomu poetyckiego „Krople Nocy” autorstwa st. chor. Straży Granicznej Pawła Nowickiego, były jednym z punktów obchodów Święta Niepodległości oraz Jubileuszu XXV-lecia SG, zorganizowanych przez funkcjonariuszy Placówki SG w Dołhobyczowie.

Reklamy

 

Jak corocznie, funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej z Dołhobyczowa uczestniczyli we mszy świętej w miejscowym kościele parafialnym w Dołhobyczowie, by po nabożeństwie udać się na pobliski cmentarz Hallerczyków i złożyć wraz innymi delegacjami wieńce oraz przekazać Ogień Niepodległości przywieziony z Kostiuchnówki – miejsca walk Legionów Józefa Piłsudskiego.

Inspiracją dla powstania tomu poezji Pawła okazał się jubileusz XXV- lecia Straży Granicznej, to tak nieco ogólnie. Prawdziwą inspiracją był jednak On sam oraz jego poezja – mł. chor. SG Paweł Hanc.

„Krople Nocy” to zbiór czterdziestu czterech wierszy powstałych na przełomie stuleci, prezentujący koleje losu autora w swoistym przeżywaniu szeroko rozumianego egzystencjalnego posłannictwa.

Starszy chorąży SG Paweł Nowicki urodził się 2 listopada 1976 roku w Chełmie, jest kontynuatorem literackich tradycji Ziemi Chełmskiej. W kilku konkursach literackich zdobył nagrody i wyróżnienia. Jest autorem tomików poetyckich: „Układam myśli” (1997), i „Prośba o ścieżki właściwe” (2002). Jego utwory ukazały się również w almanachach „Dogonić wiatr” (1996), „A duch wieje kiedy chce” (2004) oraz innych czasopismach literackich. Obecnie pełni służbę w Placówce SG w Dołhobyczowie.