Dołhobyczów: Obchody Święta 3 Maja

Mieszkańcy Dołhobyczowa obchody Święta 3 Maja rozpoczęli od Mszy Świętej w kościele parafialnym, odprawionej przez ks. Dziekana Krzysztofa Soliło w honorowej asyście pocztów sztandarowych Gminnego Zespołu Szkół w Dołhobyczowie, Kombatantów, Straży Granicznej oraz Władz Gminy.

Reklamy

 

„3 Maj – rocznica pięknych serc!

Maj – rocznica wielkich myśli,

Tym, co dawno przeminęli,

Hołd składają Ci, co przeszli.

Choć przeminął dawno wiek,

Dawne hasła się zmieniły,

Orzeł począł nowy bieg,

Lecz z przeszłości czerpał siły.”

 

3 Maja 2016 r. przypadła 225 rocznica uchwalenia polskiej Konstytucji. Pierwszej w Europie i drugiej na świecie. Konstytucja 3 Maja obowiązywała niewiele ponad rok i nie uratowała Polski. Zaborcy wymazali ją z mapy Europy. Przyjęta przez Sejm Czteroletni ustawa pozostała jednak w zbiorowej pamięci jako symbol patriotyzmu, działania dla dobra publicznego i punkt odniesienia dla kolejnych pokoleń Polaków.

Mieszkańcy Dołhobyczowa obchody Święta 3 Maja rozpoczęli od Mszy Świętej w kościele parafialnym, odprawionej przez ks. Dziekana Krzysztofa Soliło w honorowej asyście pocztów sztandarowych Gminnego Zespołu Szkół w Dołhobyczowie, Kombatantów, Straży Granicznej oraz Władz Gminy.

Oprawę liturgii sprawował zespół „Na Granicy” z Placówki Straży Granicznej w Kryłowie, który również wystąpił z koncertem okolicznościowym.

Po Mszy Świętej uczestnicy uroczystości przeszli wraz z pocztami sztandarowymi na Cmentarz Hallerczyków w celu złożenia kwiatów.

Kolejnym punktem uroczystości był przemarsz na Placówkę Straży Granicznej, gdzie odbyło się otwarcie wystawy i rozstrzygnięcie Gminnego Konkursu Plastycznego ilustrującego Jubileusz XXV – lecia Straży Granicznej.

Organizatorami wydarzenia byli: Parafia Rzymskokatolicka pw. M.B. Częstochowskiej w Dołhobyczowie, Gmina Dołhobyczów, Placówka Straży Granicznej w Dołhobyczowie, Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji w Dołhobyczowie.

Wszystkim serdecznie dziękujemy.


Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji w Dołhobyczowie

Urząd Gminy Dołhobyczów