Dołhobyczów: Obrazy nitką malowane

W dniu 20 listopada 2014 roku w Galerii Przygranicznego Centrum Kultury i Rekreacji w Dołhobyczowie odbył się wernisaż wystawy Tkaniny Artystycznej Ikony tkactwa w naszym regionie Mistrzyni Magdaleny Sielickiej i jej uczniów: dzieci, Oskara Rutkowskiego i Pani Zofii Doleckiej – Obrzut oraz Wiesławy Martyniuk.

Reklamy

Dzieci i Zespół Szkół w Dołhobyczowie, uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oszczowie, wszyscy obecni na spotkaniu wysłuchali obszernej informacji na temat początków tkactwa na hrubieszowszczyźnie w okresie międzywojennym, działalności inicjatora tworzenia szkółek i warsztatów tkackich Szczepana Gajewskiego i jego brata Pawła oraz działalności Historyczno – Edukacyjnej Pracowni Tkackiej Przy Hrubieszowskim Domu Kultury.

Otwarciu wystawy towarzyszył pokaz podstawowych materiałów, sprzętu i tkania.

Reklamy

Podczas spotkania autorzy prezentowanych prac tkali swoje kolejne klimy i gobeliny.

Wystawa i pokaz tkania miały na celu zachęcenie do podejmowania prób w tej dziedzinie. Zgłosili się pierwsi chętni i zrodził się pomysł zorganizowania przy wsparciu Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oszczowie kołka tkackiego przy Przygranicznym Centrum Kultury i Rekreacji w Dołhobyczowie.

Druga część spotkania to wymiana doświadczeń i wiedzy pomiędzy tkaczami z Oszczowa i Hrubieszowa.

Wystawa,,Obrazy nitką malowane” potrwa do 10 grudnia br. Część prac jest do sprzedania, a dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na wsparcie Historyczno – Edukacyjnej Pracowni Tkackiej przy Hrubieszowskim Domu Kultury.

Zapraszamy do odwiedzin Galerii Przygranicznego Centrum Kultury i Rekreacji w Bibliotece Publicznej w Dołhobyczowie.

Galeria»

Info i fot: UG Dołhobyczów ( Halina Góra)