Dołhobyczów: Umowa na OZE podpisana – ZDJĘCIA

29 kwietnia, wójt gminy Dołhobyczów Grzegorz Drewnik podpisał w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie umowę dofinansowania projektu pod nazwą „Odnawialne Źródła Energii w Gminie Dołhobyczów”.

Reklamy

Wartość projektu wyniesie ogółem 2 873 355,20 zł, wydatki kwalifikowalne to 2 591 940 zł, a otrzymane dofinansowanie wyniesie 2 203 149 zł.

Głównym celem projektu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez zwiększenie poziomu wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. W jego ramach zostanie zamontowane 110 instalacji kolektorów słonecznych, 86 instalacji fotowoltaicznych o mocy 2,48 – 3,72 kWp. oraz 26 instalacji kotłów na biomasę o mocy 15 – 25 kW. Działania te przyczynią się do redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza m.in. pyłów, dwutlenku siarki oraz tlenków azotu.

Reklamy

Realizację projektu planuje się zakończyć 30.12.2022 roku.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

(info i fot. UG Dołhobyczów)


Zobacz też:

Straż Graniczna z Dołhobyczowa rozbiła zorganizowaną grupę przestępczą – ZDJĘCIA

Straż Graniczna z Dołhobyczowa rozbiła zorganizowaną grupę przestępczą – ZDJĘCIA


LubieHrubie na YouTube