Dołhobyczów: Za nami V edycja Powiatowego Przeglądu Artystycznego

14 czerwca 2019 r. odbyła się V edycja Powiatowego Przeglądu Artystycznego na scenkę kabaretową oraz piosenkę biesiadną zorganizowana przez Bibliotekę Publiczną w Dołhobyczowie.

Reklamy

 

Celem przeglądu było m.in. ujawnienie talentów aktorskich, umożliwienie publicznej prezentacji wykonawców, umacnianie więzi międzyludzkich oraz kultywowanie polskich tradycji biesiadnych.

W przeglądzie udział wzięli:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. prof. Zofii Sękowskiej w Hrubieszowie;

Środowiskowy Dom Samopomocy w Modryniu

Warsztat Terapii Zajęciowej w Hrubieszowie

Warsztat Terapii Zajęciowej w Oszczowie

Warsztat Terapii Zajęciowej w Alojzowie.

Wykonawcy nie podlegali ocenie. Istotą pr zeglądu była prezentacja programu dla zgromadzonej publiczności członków rodzin, przyjaciół, wychowawców, dyrektorów i kierowników placówek występujących osób, Dołhobyczowskiego Stowarzyszenia Regonalnego oraz miłośników dobrej zabawy. Starostę Powiatu Hrubieszowskiego reprezentowała Inspektor ds. polityki społecznej i zdrowotnej pani Eliza Grzeszczuk zaś wójta Gminy Dołhobyczów Sekretarz Gminy pan Stanisław Staszczuk.

Każda występująca osoba otrzymała pamiątkowy dyplom oraz upominek, każda placówka otrzymała upominki ufundowane przez Starostwo Powiatowe. Dodatkiem do upominków były słodycze ufundowane przez dyrektora Przygranicznego Centrum Kultury i Rekreacji w Dołhobyczowie panią Halinę Góra.

Nagrodę Publiczności – 26 głosami – otrzymał Warsztat Terapii Zajęciowej z Oszczowa; kolejne miejsca: 15 głosów Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hrubieszowie; 9 głosów Środowiskowy Dom Samopomocy w Modryniu.

Organizatorzy serdecznie dziękują tym wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zorganizowania i uświetnienia tej edycji przeglądu.

Wspólne biesiadowanie uprzyjemnił gratisowy występ Kapeli Mireckiej. Wszyscy świetnie się bawili.

Warto dodać, że dużym zainteresowaniem cieszył się „mobilny regał” z książkami, ustawiony przed wejściem do biblioteki. Każdy z obecnych mógł nie tylko przejrzeć książki ale również wybrane przez siebie po prosu wziąć.

Do zobaczenia za rok na kolejnym przeglądzie.

 

tekst i fot.: BP Dołhobyczów