Dołhobyczów: Zakaz picia wody!

Urząd Gminy w Dołhobyczowie informuje, że woda w stanie obecnym bez przegotowania nie nadaje się do picia, przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, wytwarzania lodu, mycia naczyń kuchennych i sztućców oraz mycia zębów.

Reklamy

W wodzie z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Dołhobyczowie stwierdzono obecność bakterii grupy coli, przy jednoczesnym wykluczeniu obecności w badanych próbkach parametru Escherichia coli i enterokoków.

Uznano stwierdzoną niezgodność za nieistotną, niestwarzającą zagrożenia dla zdrowia, przy jednoczesnym podjęciu działań naprawczych – wdrożenia dezynfekcji.

Wobec powyższego woda przeznaczona do spożycia przez ludzi może wykazać zmiany zapachu (chloru) i smaku.

Woda w stanie obecnym bez przegotowania nie nadaje się do picia, przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, wytwarzania lodu, mycia naczyń kuchennych i sztućców oraz mycia zębów.

źródło: UG w Dołhobyczowie