Dołhobyczów: Zdrowie to bezcenny skarb

W dniu 22 listopada 2019 r. w Przygranicznym Centrum Kultury i Rekreacji w Dołhobyczowie odbył się I Gminny Turniej Wiedzy Zdrowotnej i Profilaktycznej
„Zdrowie to bezcenny skarb”.

Reklamy

 

Organizatorami turnieju byli Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji w Dołhobyczowie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dołhobyczowie oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii.

Celem turnieju było promowanie wiedzy z zakresu profilaktyki zdrowotnej, kształtowanie odpowiedzialności za swoje zdrowie, uświadomienie młodzieży zagrożeń związanych z uzależnieniami oraz integracja uczniów szkół podstawowych.

W turnieju wzięło udział 3 drużyny z Publicznej Szkoły Podstawowej w Dołhobyczowie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Hulczy oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie.

I miejsce zdobyła drużyna z Publicznej Szkoły Podstawowej w Hulczu, w składzie: Tomasz Głuszczak, Oliwia Grabias, Karolina Guzik, Aleksandra Świdnicka.

II miejsce zdobyła drużyna z Publicznej Szkoły Podstawowej w Dołhobyczowie, w składzie: Iga Jasińska, Zuzanna Sender, Lena Prokop, Maja Wygachiewicz.

III miejsce zdobyła drużyna z Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie w składzie: Wiktor Pryjma, Gabriela Tomczak, Rafał Gil, Agata Jasina.

Nagrody zostały ufundowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii.

Gratulujemy i dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w turnieju i zapraszamy za rok.

 

tekst i fot. PCKiR