Dotacja na remont kościoła w Uchaniach

Rada Powiatu w Hrubieszowie podjęła uchwałę w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia N.M.P w Uchaniach.

Reklamy

Na sesji w dniu 9 września, Rada Powiatu w Hrubieszowie podjęła uchwałę w sprawie udzielenia dotacji w kwocie 10 tys. zł Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia N.M.P w Uchaniach, na prace remontowo – konserwatorskie przy kościele parafialnym.

W uzasadnieniu do podjętej uchwały czytamy m.in.:

Przedmiotowa uchwała dotyczy udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej w Uchaniach, na prace remontowo – konserwatorskie przy Kościele p.w. Wniebowzięcia N.M.P w Uchaniach, wpisanym do rejestru zabytków, polegające na zahamowaniu procesu destrukcji, naprawie zniszczeń oraz przywróceniu walorów estetycznych portalu głównego Kościoła..

Kościół parafialny w Uchaniach jest niezwykle cennym przykładem budowli sakralnej, sięgającej swymi początkami epoki gotyku o dominujących cechach tzw. architektury lubelskiej z okresu przebudowy w I poł. XVII wieku

Zastosowane rozwiązania techniczne pozwolą zapobiec dalszej degradacji budynku, powodującej utratę jego niezwykłej wartości kulturowej.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały uważa się za uzasadnione.

­

(źródło: Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie, fot. screen sesji RP)


Zobacz też:

Hrubieszowski hejnał – ZDJĘCIA, WIDEO

Hrubieszowski hejnał – ZDJĘCIA, WIDEO