Dotacje w wysokości 23 tys. na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny rozpoczęła realizację projektu „Droga do sukcesu”, w ramach którego można uzyskać bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 23 000 zł.

Reklamy

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny rozpoczęła realizację projektu „Droga do sukcesu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.

Projekt skierowany jest do osób fizycznych w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy, zamieszkałych na terenie powiatów: biłgorajskiego, chełmskiego, hrubieszowskiego, krasnostawskiego, tomaszowskiego, włodawskiego, zamojskiego, miasta Chełm oraz miasta Zamość.

 

Zakres oferowanego wsparcia:

– wsparcie doradczo-szkoleniowe

– wsparcie finansowe – dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej 23 000 zł.

– wsparcie finansowe pomostowe:700,00 zł mies. przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Kontakt:

Filia Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny w Zamościu

ul Pereca 2, pok. 9

tel. 84 627 18 32

e-mail. zamosc@fundacja.lublin.pl

 

Filia Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny w Tomaszowie Lubelskim

ul. Lwowska 80, pok.2

tel.: 84 664 10 27

e-mail. tomaszow@fundacja.lublin.pl

 

Szczegóły dotyczące projektu dostępne są na stronie www.fundacja.lublin.pl