Dożynki gminno-parafialne 2014 w Turkowicach

W niedzielę 31 sierpnia 2014 r. w Turkowicach mieszkańcy gminy Werbkowice obchodzili Gminno-Parafialne Święto Plonów. Tegoroczne Dożynki odbywały się na boisku szkolnym i terenach zielonych w Turkowicach. Korowód z 12 wieńcami dożynkowymi przygotowanymi przez poszczególne sołectwa oraz przez Zarząd Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym wyruszył o godz. 12:00 na plac uroczystości.

Reklamy

 

Delegacje wieńcowe prowadzili Starostowie tegorocznych dożynek pani Elżbieta Jarochiewicz z Wronowic i pan Mariusz Senderek z Turkowic oraz orkiestra dęta pod kierownictwem pana Janusza Bogatko.

Dożynkowe uroczystości rozpoczęła polowa Msza Święta Dziękczynna w intencji rolników z terenu gminy Werbkowice, celebrowana przez Proboszcza Parafii p.w. Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny w Turkowicach ks. Krzysztofa Ślepokurę. Oprawę mszy zapewniła orkiestra dęta i chór pod batutą p. Janusza Bogatko. Podczas Mszy Świętej nastąpiło poświęcenie wieńców dożynkowych, przekazanie darów ołtarza przez dzieci, chleba i miodu przez starostów oraz koszy z owocami i warzywami przez mieszkańców sołectwa Turkowice.

Kolejnym punktem dożynek było przekazanie chleba i bukietu z ogrodowych kwiatów przez starostów gospodarzowi gminy Werbkowice panu Lechowi Bojko. Pokrojonym chlebem, Wójt Gminy, Przewodniczący Rady Gminy, starostowie oraz dzieci w ludowych strojach, dzielili się ze wszystkimi zgromadzonymi. Podczas dożynkowych uroczystości nie zabrakło wystąpienia gospodarza pana Lecha Bojko.

Pierwszym punktem części artystycznej była inscenizacja obrzędu pieczenia chleba. Obsadę stanowiła młodzież i dzieci z grupy obrzędowej działającej przy GOK Werbkowice.

Następnie występowały zespoły z gminy Werbkowice. Dodatkowych atrakcji dostarczyły również: pokaz grupy kuglarskiej Małej Iluzji oraz różnego rodzaju zabawy animacyjne i konkursy dla dzieci.

Od godziny 20:00 na scenie odbywały się występy gwiazd wieczoru w kolejności: RED GUITARS, SEBII i CLARIS.

W późnych godzinach wieczornych odbył się pokaz tańca z ogniem w wykonaniu grupy ILUZJA.

 

Tradycyjnie został przeprowadzony konkurs na najpiękniejszy wieniec. Komisja oceniająca wieńce w składzie: p. Monika Podolak, p. Elżbieta Swatek-Wańczycka i p. Agnieszka Pawlos – przyznała ufundowane przez Wójta Gminy Werbkowice następujące nagrody:

I nagrodę – Sołectwu Strzyżowiec,

II nagrodę – Sołectwu Wilków,

III nagrodę – Sołectwu Konopne.

 

Pozostałe delegacje wieńcowe (Sołectwo Alojzów, Sołectwo Hostynne, Sołectwo Kotorów, Sołectwo Łysa Góra, Sołectwo Malice, Sołectwo Terebiń, Sołectwo Turkowice, Sołectwo Werbkowice, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Werbkowicach) otrzymały dyplomy i nagrody za udział, zostały również wyróżnione nagrodami Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy oraz Klub Seniora z Werbkowic.

 

Dodatkowych atrakcji dostarczyły wystawy i stoiska:

– wystawa płodów rolnych przygotowana przez PZDR w Hrubieszowie

– prezentacja nowoczesnych maszyn i urządzeń rolniczych

– stoisko Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Werbkowice i Klubu Seniora z Werbkowic (produkty tradycyjne i ciasta)

– stoisko z borówką amerykańską – plantacja w Turkowicach Sławomira Kamysa

– atrakcje dla dzieci (dmuchane miasteczko)

– ogródek piwny, gastronomia

– grochówka przygotowana przez OSP z Turkowic

 

Organizatorzy dożynek:

Wójt Gminy Werbkowice

Parafia rzymsko – katolicka p.w. NSNMP w Turkowicach

Rada Gminy Werbkowice

Rada Sołecka w Turkowicach

Sołtys Wsi Turkowice

OSP i KGW Turkowice

Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach

 

Sponsorzy dożynek:

– Gestamp Wind

– Grupa Żywiec Browar WARKA

– Kazimierz Adamek ADAMEX Imprezy plenerowe

– Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddziału w Hrubieszowie

– Bank Spółdzielczy w Werbkowicach

– Cukrownia Werbkowice

– Jan Kuś Zajazd Dworek w Mirczu

– Wiesława i Waldemar Kowalscy PHUP MECH-DOM

– Czesław Musiał Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „Rolnik”

– Stanisław Niedźwiedź Sklep Wielobranżowy w Werbkowicach

– Jerzy Rybczyński Hurtownia art. spożywczo-przemysłowych w Werbkowicach

– Antoni Skrzypa Piekarnia Cukiernia ASR

– Paweł Korda Piekarnia KORDA

– Stanisława Jańczak Sklep spożywczy ANITA

– Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Werbkowicach

 

Szczególne podziękowania i słowa uznania należą się mieszkańcom wsi Turkowice: OSP Turkowice (a w szczególności panu Józefowi Łobockiemu i panu Mariuszowi Senderkowi wraz z żonami), Panu Radnemu i Pani Sołtys wsi Turkowice, KGW „Kobiety z klasą”, strażakom, dorosłym, młodzieży i dzieciom i wielu innym, których nie sposób wymieniać, za wspaniałą organizację, pomysłowość i zaangażowanie.

Konferansjerem podczas tegorocznych dożynek był pan Paweł Kowalczyk.

Wydarzenie było współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu pt. „Przyszłość i teraźniejszość w 3-ch wymiarach: Gotania – Grody Czerwieńskie – Grzęda Sokalska”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013; Działanie 2.4: Marketing Gospodarczy; Schemat B.

 

Źródło i fot. UG Werbkowice