Dożynki Gminno – Parafialne w Mirczu. Konkurs wieńców dożynkowych

23 sierpnia 2020 r. w Mirczu planowana jest organizacja Dożynek Gminno – Parafialnych, które mają odbyć się na placu obok stadionu.

Reklamy

 

W związku z sytuacją epidemiczną istnieje prawdopodobieństwo, że uroczystość w tradycyjnej formie nie odbędzie się.

W przypadku odwołania Dożynek konkurs wieńców dożynkowych będzie przeprowadzony zgodnie z regulaminem z wyłączeniem konkursu na najpiękniejszy wieniec oceniony przez publiczność. 

 

Regulamin Konkursu wieńców dożynkowych Mircze 23.08.2020 r.

 

Cel konkursu:

1. Kultywowanie i upowszechnianie tradycji ludowych związanych ze Świętem Plonów.

2. Prezentacja najpiękniejszych wieńców dożynkowych z terenu gminy.

3. Promocja walorów wsi polskiej.

 

Założenia regulaminowe:

1. Konkurs trwa od 01.08 do 18.08. 2020 roku.

2. W konkursie może wziąć udział jeden wieniec (każda grupa określa czy jest to wieniec tradycyjny czy współczesny) wykonany  przez sołectwo i ich przedstawicieli lub koło gospodyń wiejskich.

3. Wieniec  zgłoszony do konkursu powinien być zbudowany z płodów ziemi-roślin, nasion, bulw, korzeni, owoców, orzechów, kwiatów naturalnych itp. oraz elementów podtrzymujących np. z drewna, tektury, wikliny, ew. stali.

4. Zwycięski wieniec w kategorii tradycyjny  będzie reprezentować gminę na dożynkach powiatowych (jeżeli się odbędą).

5. Przy sporządzaniu listy wieńców, brane będą pod uwagę tylko czytelnie wypełnione karty zgłoszeniowe wysłane na adres Gminnego Ośrodka Kultury w Mirczu, 22-530 Mircze, ul. Kryłowska 18 lub dostarczone osobiście do siedziby ośrodka, do dnia 18.08.2020 r. do godz. 15:30.

Ważne: Karty zgłoszone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

 

Ocena:

1. Wieńce  będą  oceniane  w  dwóch kategoriach: Wieniec  tradycyjny i Wieniec  współczesny.

2. Ocena wieńców będzie dokonana  w dniu Dożynek Gminno-Parafialnych (jeżeli się odbędą)  przez powołaną przez organizatorów komisję konkursową.

3. Lokata jaką zdobędzie wieniec będzie uzależniona od ilości punktów (wieniec  z największą liczbę punktów uzyska najwyższą lokatę) przyznanych przez Komisję Konkursową.

4. Dla laureatów i uczestników konkursu przewidziane są nagrody pieniężne i dyplomy.

5. Przewidziane jest wręczenie nagrody publiczności przyznanej przez uczestników Dożynek, którzy będą mieli możliwość oddania głosu na kuponie do głosowania.

6. Jeżeli Dożynki w tradycyjnej formie nie odbędą się (ze względu na zagrożenie epidemiczne) komisja oceni wieńce w innym terminie po uzgodnieniu z organizatorami i uczestnikami konkursu.

5. Werdykt komisji  jest ostateczny i niepodważalny.