Dożynki Gminno-Parafialne w Werbkowicach

W tym roku Dożynki Gminno-Parafialne połączone były z odpustem ku czci św. Michała Archanioła w parafii Werbkowice.

Reklamy

Uroczystej Mszy Świętej z błogosławieństwem wieńców przewodniczył ks. Andrzej Ciapa – proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Honiatyczach.

Starostami Dożynek byli: pani Aneta Cymborska-Baran z Dobromierzyc i pan Stanisław Słomiany z Turkowic. Na uroczystość przybyły delegacje wieńcowe z sołectw: Wilków Kolonia, Kotorów, Łysa Góra, Strzyżowiec, Podhorce i Konopne.

Reklamy

Konkurs na wieniec dożynkowy, do którego zgłoszonych zostało 9 prac, odbył się zdalnie. Komisja, po obejrzeniu wieńców w miejscowościach: Wilków Kolonia, Podhorce, Gozdów, Strzyżowiec, Łysa Góra, Turkowice, Honiatycze, Kotorów i Konopne, postanowiła nagrodzić poszczególne sołectwa:

1 miejsce – Sołectwo Strzyżowiec

2 miejsce – Sołectwo Podhorce

3 miejsce – Sołectwo Konopne

oraz przyznać 2 wyróżnienia dla Sołectwa Kotorów i Wilków Kolonia.


info i fot. GOK Werbkowice