Druhowie-ochotnicy z powiatu hrubieszowskiego dowożą żywność osobom objętym kwarantanną

Pakiet żywności dla osób objętych kwarantanną dostarczają strażacy – ochotnicy z Teptiukowa oraz Trzeszczan w powiecie hrubieszowskim.

Reklamy

 

Strażacy pobrali żywność z wyznaczonej przez gminę placówki i dostarczyli do osób objętych kwarantanną. Dowożenie pakietów żywnościowych będzie kontynuowane do czasu przebywania w miejscu tych osób.

Przed rozpoczęciem akcji strażacy poznali zasady postępowania w działaniach związanych z koronawirusem. Byli zabezpieczeni w środki ochrony indywidualnej (gogle, maseczki z filtrem FFP2, rękawiczki lateksowe) oraz środki do dezynfekcji rąk.

Na terenie powiatu działa dziesięć jednostek OSP Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, wytypowanych do pomocy w dostarczeniu żywności dla osób objętych kwarantanną. Ratownicy apelują o to, aby w przypadku zgłaszania interwencji przez osoby objęte nadzorem lub kwarantanną, informacje o tym fakcie przekazywać wcześniej. Strażacy muszą się w takim wypadku odpowiednio przygotować i ubrać w stroje ochronne.

Prosimy wszystkie osoby, które chcą skorzystać z pomocy druhów o zrozumienie obowiązkowych procedur postępowania i stosowanie się do kilku prostych zasad:

1. Pomoc kierowana jest głównie do osób znajdujących się w grupie podwyższonego ryzyka zachorowania na COVID-19 i tych, które z różnego względu nie mogą opuszczać wyznaczonych miejsc, więc prosimy jej nie nadużywać.

2. W chwili dostarczenia zakupów, kontakt ograniczmy do niezbędnego minimum.

3. Strażacy pomagają będziemy jedynie w robieniu zakupów podstawowych produktów żywności, higienicznych i lekarstw.

 

info i fot.: KPPSP Hrubieszów