Drużyna Harcerska z Horodła „Drużyną Niepodległości”

2 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska w Horodle została laureatem Ogólnopolskiego Projektu Związku Harcerstwa Polskiego „Drużyna Niepodległości”.

Reklamy

 

Propozycja programowa Głównej Kwatery „Drużyna Niepodległości”  skierowana była do wszystkich jednostek w Polsce z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę oraz 100-lecia Związku Harcerstwa Polskiego.

 

W ramach realizacji projektu Drużyna zrealizowała następujące zadania:

1. „Zdobycie wiedzy”. Harcerze zbierali informacje na temat odzyskania niepodległości przez Polskę a następnie opracowali i przeprowadzili Quiz „Wiedzy o niepodległości” oraz Grę terenową.

2. „Odkrywamy swoją okolicę”. Harcerze przygotowali i przeprowadzili sondę uliczną: „ Co mieszkańcy Horodła wiedzą o Niepodległości?”

3. „Działanie” Harcerze zorganizowali wyjazd do Kostiuchnówki. Odwiedzili Cmentarz Legionistów uczestników walk pod Kostiuchnówką w 1916 r.  oraz Centrum Dialogu w Kostiuchnówce.

4. Finał. Harcerze uczestniczyli  w gminnych i szkolnych uroczystościach z okazji 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Pełnili Wartę Honorową przy Ogniu Niepodległości oraz wzięli udział w uroczystym Rozproszeniu Ognia podczas Mszy św. w Kościele św. Jacka w Horodle.

Opiekunem projektu była dh phm Iwona Kudła-Najuch.

 

Komendant Hufca ZHP Hrubieszów

pwd Anna Kozar

fot. ZHP