Dyplom uznania dla Gminy Mircze

Wójt Gminy Mircze – Marta Małyszek odebrała dyplom uznania dla Gminy Mircze ze świadectwo solidarności z narodem ukraińskim, zasługi społeczności gminy w zakresie wsparcia i pomocy niesionej uchodźcom wojennym.

Reklamy

W dniu 26 maja 2022 r. wojewoda lubelski Lech Sprawka i wicewojewoda Robert Gmitruczuk uhonorowali lubelskich samorządowców w przededniu Dnia Samorządu Terytorialnego. Wręczyli m.in. wyróżnienia wojewody, będące wyrazem podziękowania za dotychczasowe zaangażowanie, w ramach organizowanych punktów recepcyjnych, związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy.

Uroczystość była okazją do złożenia podziękowań za zasługi wniesione na rzecz dobra wspólnego i wzorowe wypełnianie obowiązków zawodowych.

Wójt Gminy Mircze – Marta Małyszek odebrała dyplom uznania dla Gminy Mircze ze świadectwo solidarności z narodem ukraińskim, zasługi społeczności Gminy Mircze w zakresie wsparcia i pomocy niesionej uchodźcom wojennym, a także współpracę z instytucjami w zakresie prowadzenia punktu recepcyjnego.

Uznanie należy się całej społeczności Gminy Mircze, wszystkim zaangażowanym w pomoc niesioną obywatelom Ukrainy w jakże trudnym dla nich momencie – czytamy na gminnej stronie. – Jeszcze raz dziękujemy Wam wszystkim!

­

(info i fot. UG Mircze)


Zobacz też:

Mircze: Umowy na remonty dróg gminnych podpisane

Mircze: Umowy na remonty dróg gminnych podpisane

LubieHrubie na Instagramie