Dziekanów: Pamięci ks. Stanisława Staszica

8 maja, w dniu imienin ks. Stanisława Staszica, została zorganizowana w Dziekanowie uroczystość poświęcona pamięci tego wielkiego Polaka i patrioty.

Reklamy

 

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Święta, celebrowaną przez ks. prałata Andrzeja Puzona.

W hołdzie Stanisławowi Staszicowi, kwiaty pod pomnikiem w Dziekanowie złożyli: Starosta Hrubieszowski Maryla Symczuk, Wicestarosta Wojciech Sołtysiak, Wójt Gminy Hrubieszów Tomasz Zając, Radni Gminy Hrubieszów, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wołajowicach oraz mieszkańcy Dziekanowa.

 

info i fot. Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie