Dzielni Druhowie z Gminy Dołhobyczów cz. 2

Kolejną jednostką w gminie Dołhobyczów jest OSP w Witkowie. Powstała ona w 1929 roku.

Reklamy

 

Jej założycielami byli: Wiktor Domaradzki – Kierownik miejscowej Szkoły Podstawowej oraz Stefan Gielart – fundator pierwszego wyposażenia. Ponadto Wiktor Domaradzki był założycielem orkiestry dętej. Niestety, przedwojenne, czyli pierwsze lata działalności OSP nie zostały w odpowiedni sposób udokumentowane, dlatego informacje o tym okresie działalności są bardzo skromne.

W okresie wojny i pierwszych latach powojennych działalność jednostki bardzo osłabła. Na przełomie lat 1956/1957 OSP ponownie rozwinęła swoją działalność, dzięki staraniom i zaangażowaniu nieżyjącego Tomasza Szlachty, który do 1960 roku był Naczelnikiem OSP.  W roku 1974 prezesem Zarządu Gminnego ZOSP został Druh Alfons Jurczuk urodzony 24.09.1925 roku w Kotlicach. Pełnił on wówczas funkcję Naczelnika Gminy Dołhobyczów. W Witkowie zaś Naczelnikiem OSP zostaje Jan Szewczuk, który był inspiratorem wielu działań, Natomiast funkcję prezesa pełnił Zbigniew Kisiel. W tym okresie jednostka liczyła 35 druhów.

Wielkim wydarzeniem nie tylko w życiu miejscowej OSP, ale i całego Witkowa było oddanie do użytku remizo – świetlicy, której budowa była realizowana w latach 1967-1974. Uroczystego otwarcia dokonano w maju 1975 roku. Obiekt został zbudowany w czynie społecznym od podstaw przez tamtejszą OSP przy wydatnym udziale i pomocy społeczeństwa tamtejszej wsi. W uroczystym otwarciu budynku uczestniczyło kierownictwo Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Hrubieszowie, z jej Komendantem kpt. poż. Stanisławem Rusinkiem. W pomieszczeniach nowo otwartej remizo – świetlicy lokum znalazła strażacka świetlica, w której umieszczono klub „Ruch”, dalej wydzielono miejsce na wiejski sklep spożywczy oraz garaż na samochód OSP i całość wyposażenia pożarniczego. Ogólna wartość tej inwestycji zamknęła się kwotą ok 600 tyś złotych. Ogrom zasług przy wznoszeniu tego obiektu oraz przy mobilizacji do tych prac społeczeństwa całej wsi wnieśli głównie dwaj członkowie OSP w Witkowie – Druh Jan Szewczuk – Naczelnik tamtejszej straży pożarnej i Druh Stefan Jakubski. Obaj swoją postawą całkowicie zasłużyli na słowa największego uznania.

W okresie 1980-1982 Naczelnikiem OSP był Zygmunt Świątko, od 1992r. do 1996r. funkcję tą pełnił Stanisław Mańkut, od 1996r. do 2001r. Ryszard Mosiądz, o od 2006r. do chwili obecnej Naczelnikiem jest Grzegorz Kierepka.

Prezesami OSP byli kolejno, od 1986r. Mieczysław Kostecki i Zbigniew Kisiel, od 1986roku, funkcję tą pełni do chwili obecnej Wiesław Klimkiewicz.

W dniu 23 czerwca 2019r. na boisku sportowym w miejscowości Witków odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze połączone z jubileuszem 90 lecia powstania jednostki. W roku 2029 OSP w Witkowie będzie obchodziła 100 lecie powstania.

Serdecznie dziękujemy Druhom z Witkowa za wieloletnią gotowość niesienia pomocy innym. Mamy nadzieję, że nadal będzie ona służyć pomocą mieszkańcom Gminy Dołhobyczów i działać tak prężnie jak dotychczas.

 

info i fot. UG w Dołhobyczowie

 


 

Zobacz też:

POWIAT – Dzielni Druhowie z Gminy Dołhobyczów