Dzień Edukacji Narodowej w gminie Mircze

15 października, w Urzędzie Gminy w Mirczu odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Reklamy

 

W dniu 15 października 2019 r. Wójt Gminy Mircze, Pani Marta Małyszek, miała przyjemność gościć przedstawicieli nauczycieli wszystkich szkół, dla których Gmina Mircze jest organem prowadzącym.

Spotkania takie odbywają się co roku i są elementem obchodów Dnia Edukacji Narodowej – święta upamiętniającego powołanie, z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, Komisji Edukacji Narodowej. Uroczystość była okazją do wręczenia nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w pracy zawodowej.

 W tym roku nagrodzone zostały następujące osoby:

Pani Dorota Miazga  –  Dyrektor Szkoły Podstawowej im Mikołaja Kopernika w Wiszniowie

Pan Andrzej Lizun – nauczyciel dyplomowany Szkoły Podstawowej im Mikołaja Kopernika w Wiszniowie

Pani Małgorzata Maciejewska – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Mirczu

Pan Jan Baryła –  Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Kryłowie

Pani Beata Nagadowska – nauczyciel dyplomowany Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Kryłowie.       

W trakcie spotkania Pani Wójt złożyła na ręce dyrektorów podziękowania oraz życzenia dla wszystkich pracowników szkół działających na terenie naszej gminy: 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w imieniu Samorządu Gminy Mircze, chciałabym złożyć najserdeczniejsze podziękowania wszystkim nauczycielomi pracownikom niepedagogicznym Państwa szkoły za trud i poświęcenie włożone w edukację i wychowanie młodzieży szkolnej. To dzięki Wam uczniowie mogą nie tylko zdobywać nową wiedzę i umiejętności, ale również rozwijać swoje zainteresowania. Pragnę tym samym wyrazić głęboki szacunek dla Państwa pracy.

Do podziękowań dołączam również życzenia codziennej satysfakcji z pracy z dziećmi i młodzieżą, radości z odkrywania ich talentów i uzdolnień, dumy z sukcesów wychowanków oraz twórczego zapału do podejmowania nowych wyzwań. Niech Państwa wiedza, kompetencje i pasja spotykają się z uznaniem społecznym, a także szacunkiem uczniów i ich rodziców.

Życzę Państwu również tego, aby relacjom w pracy zawsze towarzyszyła atmosfera życzliwości i wzajemnego szacunku.

 

9nfo i fot. UG Mircze