Dzień Edukacji Narodowej w Werbkowicach

W czwartkowe popołudnie, w sali kinowej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach odbyła się uroczystość Gminnych Obchodów Dnia Edukacji Narodowej.

Reklamy


Wśród zaproszonych gości znaleźli się Przewodniczący Rady Gminy Werbkowice Pan Ryszard Grabowski, członkowie Komisji Oświaty, Spraw Socjalnych i Samorządu Rady Gminy Werbkowice, władze Ogniska Związku Nauczycielstwa Polskiego w Werbkowicach, przedstawiciele stowarzyszeń prowadzących szkoły publiczne na terenie Gminy Werbkowice, dyrektorzy i nauczyciele ze szkół prowadzonych lub dotowanych przez Gminę Werbkowice, nauczyciele emeryci i renciści, byli i obecni pracownicy placówek oświatowych.

Zebranych gości przywitał w imieniu Wójta Gminy Werbkowice Pana Lecha Bojko, inspektor ds. oświaty, kultury i sportu Sławomir Bednarczuk, który podkreślił, że Dzień Edukacji Narodowej to nie tylko dzień nauczyciela. W tym dniu świętują wszyscy, którzy mają związek z edukacją. Wszyscy, którzy poprzez pracę mają związek z edukacją, w tym dniu obchodzą swoje święto.

Również Pan Ryszard Grabowski Przewodniczący Rady Gminy Werbkowice złożył wszystkim nauczycielom serdeczne życzenia i podziękowania za ważną rolę, jaką odgrywają w procesie wychowania dzieci i młodzieży. Wiele serdecznych słów skierował również do emerytowanych pracowników szkół, którym podziękował za ich ciężką pracę. 

O oprawę artystyczną tegorocznych obchodów Święta Edukacji zadbali uczniowie Gimnazjum im. Polskich Noblistów Zespołu Szkół w Werbkowicach wraz ze swoimi opiekunami. Występ była ciekawy i kolorowy. 

Podczas gminnych obchodów Dnia Edukacji Narodowej nie mogło zabraknąć nagród dla najlepszych nauczycieli.

W tym roku nagrody Wójta Gminy za całokształt pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej w szkołach prowadzonych przez Gminę otrzymali:

1. Pani Zdzisława Kozioł – wicedyrektor i nauczyciel matematyki w Zespole Szkół w Werbkowicach;
2. Pani Maria Kamińska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Werbkowicach;
3. Pani Jolanta Miazga – nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół w Sahryniu.
Po oficjalnej części odbył się poczęstunek przygotowany przez pracowników GOK w Werbkowicach.


Zdjęcia »info i fot. UG Werbkowice