6 grudnia 2023

Dzień Kobiet w gminie Hrubieszów

Pierwszy marcowy weekend to czas, w których mieszkańcy Kosmowa i Mienian zorganizowali swoim Paniom Dzień Kobiet zaś w Koble połączono Dzień Kobiet z Dniem Mężczyzny. Obchodom nadano oprawy artystyczne.

Reklamy


W Koble z programem artystycznym wystąpiły dzieci z miejscowej szkoły podstawowej oraz dzieci przygotowane przez tutejszą świetlicę. Był także koncert życzeń. W Kosmowie Panie i gości bawił zespół Straży Granicznej „Na Granicy” z Kryłowa zaś w Mienianach wystąpił kabaret „Szara Eminencja” z Werbkowic po czym swoje zdolności artystyczne pokazali strażacy z miejscowej OSP.

Spotkania zaszczycili swoją obecnością: w Kosmowie – wójt gminy Hrubieszów Jan Mołodecki, w Koble – przewodniczący RG Hrubieszów Jerzy Fedorczuk zaś w Mienianach: dyrektor GOK w Wołajowicach Danuta Kloc oraz sekretarz gminy Robert Palichleb.

Reklamy

Organizacją święta zajęli się: w Koble – Sołtys, Rada Sołecka, Ochotnicza Straż Pożarna i Koło Gospodyń Wiejskich, Kosmowie – Sołtys, Rada Sołecka oraz mieszkańcy sołectwa Kosmów a w Mienianach – Sołtys z Radą Sołecką i Ochotniczą Strażą Pożarną oraz Radny RG Hrubieszów.

Organizatorom uroczystości Wójt i Przewodniczący Rady Gminy Hrubieszów przyznali nagrody finansowe, z przeznaczeniem na dalszą działalność.info: Wójt Gminy Hrubieszów Jan Mołodecki

fot. UG Hrubieszów