Dzień Seniora w Moniatyczach

„Kochani Seniorzy, wszystkiego najlepszego, żyjcie w zdrowiu jak najdłużej i cieszcie się wszystkim, co życie niesie, niech Wasze dni będą pogodne i słoneczne, a radość zawsze niech wypełnia Wasze serca! Sto lat!” – takimi życzeniami w niedzielę 1 czerwca 2014 w świetlicy wiejskiej w Moniatyczach seniorów powitał Sołtys wsi Moniatycze Janusz Jędrzejewski i Przewodnicząca KGW Grażyna Starykiewicz.

Reklamy

Corocznie organizatorami święta jest Koło Gospodyń Wiejskich,  Sołtysi i  Sołectwa Moniatycze i Moniatycze Kolonia. Wśród zaproszonych gości byli również: Radna Powiatu Danuta Kozłowska, Dyrektor Zespołu Szkół z Moniatycz Katarzyna Lewandowska, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury z/s w Wołajowicach Danuta Kloc, Klub Seniora Srebrne Świerki, delegacje Kół Gospodyń Wiejskich z Janek, Ubrodowic, Stefankowic, Kułakowic I i III, Nowosiółek. 

Aktywne seniorki z Klubu Seniora „Srebrne świerki” uświetniły wydarzenie występami artystycznymi, a pamiątkowymi parasolkami podarowanymi przez Urząd Gminy Hrubieszów zostali obdarowani najstarsi seniorzy: Zofia Lipka i Michał Pochylczuk.

Dzień Seniora był niezwykle udany. Wszyscy, którzy świętowali  z pewnością na długo zapamiętają tą czerwcową niedzielę. Wszystkim Seniorom organizatorzy dziękują za wspaniałą wspólną zabawę i zapraszają do dalszej aktywności!Aneta Hołuj