Dzień Seniorki i Seniora w Moroczynie

Seniorzy z Moroczyna zapamiętają dzień 14.01.2017 roku gdyż w ich święto obficie padał śnieg, a wiatr powodował utrudnienia na drogach.

Reklamy

 

Przybyłych gości powitali reprezentanci organizatorów czyli sołtys Roman Topor i przewodnicząca KGW Józefa Czajka.

Królową Seniorek w 2017 roku została Józefa Malinowska, a królem Edward Studziński.

Reklamy

Przedstawiciele władz gminy w osobach wójta Jana Mołodeckiego i przewodniczącego Rady Gminy Hrubieszów Jerzego Fedorczuka wraz z gratulacjami i życzeniami, wręczyli  kwiaty  i upominki najstarszym seniorom oraz przyznali nagrodę finansową dla organizatorów.

Tradycyjnie przyjęto też trzy osoby do grona najmłodszych seniorów, wyróżnione upominkami od Starosty Hrubieszowskiego reprezentowanego przez Pawła Kłosińskiego, który wręczył również upominki najstarszym seniorom oraz nagrodę rzeczową dla organizatorów.

Były także życzenia i upominki  od radnego Henryka Herdy, przedstawicielek KGW: Kobło, Szpikołosy, Husynne, Teptiuków i innych osób. Gości zabawiał miejscowy zespół ”Czerwona Jarzębina”.  Do tańca przygrywał zespół REXAR.

Wszyscy uczestnicy uroczystości otrzymali pamiątkowe kubki ze zdjęciem dawnego dworu w Moroczynie, aby nie zapomnieć historii tego miejsca.

 

źródło i fot. UG Hrubieszów